Förordningen om försäkringskassor ändras

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försäkringskassor

Förordningen om försäkringskassor som kompletterar lagen om försäkringskassor ändras, eftersom pensionskassornas obligatoriska medlemskap i försäkringskasseföreningen slopades genom en lag som trädde i kraft 1.5.2004 (

210/2004

). I fortsättningen gäller förordningen om försäkringskassor endast sjukkassor samt begravnings- och avgångsbidragskassor.

Förordningen träder i kraft 1.9.2004.

Förordningens författningsnummer (

800/2004

).

Beställning av författningstext

Författningstexter kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.