Förordningarna om pension för arbetstagare, företagare och lantbruksföretagare ändras

Telp Default Thumbnail Image

Bestämmelser

Statsrådet har utfärdat förordningar om ändring av förordningen om pension för arbetstagare, om upphävande av 21 § i förordningen om pension för lantbruksföretagare samt upphävande av 18 § i förordningen om pension för företagare.

Genom statsrådets förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare upphävs 19, 20, 20 a, 20 b och 21 §, eftersom paragrafernas bestämmelser om pensionsnämnden i sin helhet har överförts till lagnivå.

Paragraf 21 i förordningen om pension för lantbruksföretagare och 18 § i förordningen om pension för företagare upphävs, eftersom motsvarande bestämmelser ingår i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Förordningarna träder i kraft 1.1.2006.

Numren på de stadfästa lagarna

683/2005 – 685/2005

.

Beställning av författningstexter

Författningstexterna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.