Förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Telp Default Thumbnail Image

Förordning

Statsrådet har utfärdat en förordning om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk. Genom förordningen föreskrivs om verksamhet som räknas som jordbruk, överlåtelser som tillåts före avträdelse, yrkesskicklighet hos den som efter en generationsväxling fortsätter med jordbruket, en gårdsbruksenhets affärsplan och bedrivande av jordbruk samt verkställighet av stödsystemet.

Förordningen träder i kraft 24.1.2007.

Numret på författningen är (

26/2007

).

Beställning av författningstexter

Författningstexter på både finska och svenska kan beställas från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.