Förordning om förhöjning av underhållsbidrag

Telp Default Thumbnail Image

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex har stigit.

Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med nästa år med fem procent. Det fulla underhållsbidraget stiger till 136,41 euro. Underhållsstödet är nu 129,91 euro och det höjdes senast i början av år 2007. Nivån på stöden justeras årligen i november.

Förordningen träder i kraft 1.1.2009.

Författningens nummer är

746/2008

.

Beställning av författningstexten

Författningstexter kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post,

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webbplatsen

www.finlex.fi

.