De nya pensionslagarna för företagare har stadfästs och förodningarna om dem har utfärdats

Telp Default Thumbnail Image

Lagen om pension för företagare

Lagen om pension för företagare och vissa lagar som har samband med har stadfästs enligt regeringens proposition. En redogörelse för regeringens proposition (

RP 197/2006 rd

) har getts i ett tidigare publicerat meddelande.

Statsrådet har också utfärdat en förordning om verkställigheten av lagen om pension för företagare.

Lagarna och förordningen träder i kraft 1.1.2007.

Numren på de stadfästa lagarna

1272/2006 – 1279/2006

. Förordningens författningsnummer (

1406/2006

).

Lagen om pension för lantbruksföretagare

Också lagen om pension för företagare och vissa därtill anslutna lagar har stadfästs. Riksdagen godkände regeringens proposition med små tekniska ändringar Ändringarna gäller närmast Lantbruksföretagarnas pensionskassas revision och olycksfallsförsäkringssystemet I praktiken inverkar ändringarna inte på tillämpningen av arbetspensionslagarna eller de anvisningar som Pensionsskyddscentralen har gett.

En redogörelse för regeringens proposition (

RP 196/2006 rd

) har getts i ett tidigare publicerat

meddelande

.

Statsrådet har också gett förordningar om verkställigheten av lagen om pension för lantbruksföretagare.

Lagarna och förordningen träder i kraft 1.1.2007.

Numren på de stadfästa lagarna

1280/2006 – 1289/2006

. Förordningarna har författningsnumren 1404/2006 och 1407/2006.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på

www.finlex.fi

.