De föreslagna ändringarna i pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan samt i lagen om familjepensioner inom evangelisk-lutherska kyrkan har stadfästs

Telp Default Thumbnail Image

Stadfästa lagar

Lagen om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan samt lagen om ändring av lagen om familjepensioner inom evangelisk-lutherska kyrkan har stadfästs i enlighet med regeringens proposition. Genom lagändringarna beaktas de ändringar i lagen om statens pensioner samt i lagen om statens familjepensioner som trädde i kraft från ingången av 2005.

Lagarna trädde i kraft 1.1.2005.

För regeringens proposition (

RP 214/2004 rd

) om ärendet redogörs i ett tidigare

meddelande

.

Numren på de stadfästa lagarna är (

1296/2004 – 1297/2004

).

Beställning av regeringspropositionen och lagtexterna

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Regeringspropositionerna finns tillgängliga på riksdagens webbsidor

http://www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.