Bestämmelserna om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier preciseras

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådets förordning om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

Från ingången av år 2005 träder lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier. Genom förordning ges närmare bestämmelser om förutsättningarna för att få förmån som nämns i lagen, om lämnande, erhållande och vidare överlåtning av uppgifter samt om Pensionsskyddscentralens skyldighet att ge beslut som avses i lagen. Dessutom föreskrivs genom förordningen om Pensionsskyddscentralens skyldighet att registrera de uppgifter som behövs för att fastställa förmånen.

Förordningen träder i kraft 1.1.2005

Författningens nummer är (

1146/2004

).

Beställning av författningstext

Författningstexterna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.