Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar år 2006

Telp Default Thumbnail Image

Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

När man vid uträkningen av beloppet av dagpenning skall beakta förmånstagarens arbetsförtjänster, skall ett belopp som motsvarar arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie avdras från arbetsförtjänsten eller den förmån som betalas ut. År 2006 avdras 5,1 procent.

Regeringens proposition om saken

RP 128/2005 rd

.

Den stadfästa författningens nummer

1000/2005

.

Beställning av regeringspropositioner och lagtexter

Författningstexter och regeringspropositioner kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Regeringens propositioner finns på webbadressen

www.eduskunta.fi

och författningstexterna på:

www.finlex.fi

.