Beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar år 2004

Telp Default Thumbnail Image

Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

När personens förvärvsinkomster skall beaktas vid beräkningen av dagpenningarnas belopp, avdras från förvärvsinkomsterna eller från den förmån som skall betalas ut en andel som motsvarar arbetstagarens pensionsavgift och löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Minskningen för år 2004 är 4,85 procent.

I denna sak gäller regeringens proposition

RP 63/2003 rd

.

Den stadfästa författningens nummer är

1088/2003

.

Beställning av regeringspropositionen och lagtexten

Lagtexterna och regeringspropositionerna kan beställas både på finska och på svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller via e-post

[email protected]

. På Internet finns regeringspropositionerna på

www.eduskunta.fi

och lagtexterna på

www.finlex.fi

.