Ändring av förordningen om statens pensioner

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statens pensioner

Genom förordningen preciseras lagarna om den sista pensionsanstalten till den del som gäller statens pensionssystem.

Förordningen träder i kraft 1.9.2004. Förordningen tillämpas på pensioner som söks och blir anhängiga 1.1.2004 eller senare.

Förordningens författningsnummer (

816/2004

)

Beställning av författningstext

Författningstexter kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.