Ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Telp Default Thumbnail Image

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Genom förordningen höjs maximibeloppet för en förvärvares biinkomster. För att få avträdelsestöd kan lantbruksföretagaren överlåta sin gårdsbruksenhet genom generationsväxlingsöverlåtelse till en förvärvare, vars inkomster av annat än gårdsbruk eller av annan företagarverksamhet som bedrivs på lägenheten inte överstiger 50 000 euro om året.

Förordningen träder i kraft 1.1.2005.

Den stadfästa lagens nummer är (

1053/2004

).

Beställning av författningstext

Författningstexter kan beställas både på finska och svenska från Oy Edita Ab:s kundtjänst, tfn 020 45005 eller per e-post

[email protected]

. Författningstexterna finns också på webben:

www.finlex.fi

.