Merimieseläkelaki 26 §

Nimike
Merimieseläkelaki
Lyhenne
MEL
Numero
1290/2006
Pykälä
26 §
Voimassa
1.1.2007 - 31.12.2022

26 §

Ammatillisen kuntoutuksen sisältö ja kuntoutussuunnitelma

Mom. 1

Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan työkokeilua, työhön valmennusta, työhön tai ammattiin johtavaa koulutusta ja tukea elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen. Työntekijälle voidaan korvata ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät ja tarpeelliset kustannukset. (Mu: 9.12.2022/1032)

Mom. 2

Ennen ammatillisen kuntoutuksen käynnistämistä työntekijällä on oltava suunnitelma ammatillisesta kuntoutuksesta (kuntoutussuunnitelma), jonka laatimista eläkekassa voi tukea.