Fitzwilliam Sovellettava lainsäädäntö Lähetetty työntekijä Vuokratyövoima

Asianumero
C-202/97
Päätöksen antaja
EYTI
Päätöksen antopäivä
10.2.2000
Asiakirjan laji
Tuomio

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

Asetus 1408/71

Artikla 14.1.a

II osasto

Kun lähettävä työnantaja on tilapäistä työvoimaa (vuokratyövoimaa) toisessa jäsenvaltiossa sijaitseville yrityksille tarjoava yritys, kuuluminen lähettävän valtion sosiaaliturvan piiriin edellyttää, että yritys harjoittaa tavanomaisesti merkittävää toimintaa siinä valtiossa. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon mm. yrityksen kotipaikka, yrityksen hallinnollinen keskus, sijoittautumisvaltiossa ja toisessa jäsenvaltiossa työskentelevän hallintohenkilökunnan määrä, paikka, jossa työkomennukselle lähetetyt työntekijät on otettu palvelukseen, lainsäädäntö, jota sovelletaan toisaalta yrityksen työntekijöiden kanssa tekemiin työsopimuksiin ja toisaalta sen asiakkaiden kanssa tekemiin sopimuksiin sekä liikevaihto kussakin jäsenvaltiossa. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse harjoittaa työvoiman vuokraustoimintaa sijoittautumisvaltiossaan.

Lähetettävän työntekijän on kuuluttava lähettävän yrityksen määräysvaltaan lähettämisen aikana. Tätä arvioitaessa huomioidaan esim., kenellä on vastuu työhön ottamisesta, palkasta ja erottamisesta.

Suomessa on jo aikaisemminkin edellytetty, että vastuu työhön ottamisesta, työsopimuksesta, erottamisesta ja työn luonteen määrittelemisestä säilyy lähettävällä työnantajalla, vaikka palkanmaksu ja käytännön työnohjaus hoidettaisiin ulkomailla. Suomalaisella työnantajalla tulee olla viime kädessä vastuu sovitun palkan suorittamisesta.

Alkuperäinen teksti

Lainkohdat

Asetus 1408/71 artikla 14.1.a