Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin niiden alkaessa.

Eläketurvakeskus laskee ennusteet elinaikakertoimista Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella. Eläketurvakeskus päivittää ennusteet vuosittain. Ennusteet on tehty työeläkejärjestelmän suunnittelutarpeita ja vakuutettujen eläkkeen arviolaskelmia varten.

Ennusteet on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen pohjalta. Vahvistetut kertoimet ovat 5 desimaalin tarkkuudella ja arvioidut kertoimet 3 desimaalin tarkkuudella.

Vahvistetut elinaikakertoimet

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) Syntymävuosi Elinaikakerroin Elinajanodote 62-v.
2009 1947 1,00000 21,7
2010 1948 0,99170 21,8
2011 1949 0,98689 22,0
2012 1950 0,98351 22,0
2013 1951 0,97914 22,2
2014 1952 0,97552 22,3
2015 1953 0,97200 22,4
2016 1954 0,96800 22,4
2017 1955 0,96344 22,6
2018 1956 0,96102 22,7
2019 1957 0,95722 22,9
2020 1958 0,95404 22,9
2021 1959 0,94984 22,8
2022 1960 0,94659 22,5
2023 1961 0,94419 23,2

 

Ennusteet

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.) Syntymävuosi Elinaikakerroin Elinajanodote 62-v.
2024 1962 0,945 23,3
2025 1963 0,941 23,5
2026 1964 0,938 23,6
2027 1965 0,939 23,8
2028 1966 0,935 23,9
2029 1967 0,930 24,1
2030 1968 0,930 24,2
2031 1969 0,927 24,3
2032 1970 0,927 24,5
2033 1971 0,924 24,6
2034 1972 0,922 24,8
2035 1973 0,919 24,9
2036 1974 0,919 25,0
2037 1975 0,916 25,2
2038 1976 0,914 25,3
2039 1977 0,912 25,4
2040 1978 0,912 25,6
2041 1979 0,910 25,7
2042 1980 0,908 25,8
2043 1981 0,905 26,0
2044 1982 0,903 26,1
2045 1983 0,904 26,2
2046 1984 0,902 26,3
2047 1985 0,900 26,5
2048 1986 0,898 26,6
2049 1987 0,897 26,7
2050 1988 0,895 26,8
2051 1989 0,893 27,0
2052 1990 0,892 27,1
2053 1991 0,890 27,2
2054 1992 0,889 27,3
2055 1993 0,887 27,4
2056 1994 0,886 27,5
2057 1995 0,884 27,7
2058 1996 0,883 27,8
2059 1997 0,882 28,9
2060 1998 0,881 28,0
2061 1999 0,880 28,1
2062 2000 0,879 28,2
2063 2001 0,878 28,3
2064 2002 0,877 28,4
2065 2003 0,873 28,5
2066 2004 0,872 28,6
2067 2005 0,872 28,7