Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2023 ja 2022 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

 
2023

2022
Työeläkeindeksi2874
(muutos 6,80 %)
2691
(muutos 2,28 %)
Palkkakerroin1,558
(muutos 3,79 %) 
1,501
(muutos 2,45 %)