Indeksiluvut ja rahamäärät

Palkkakerroin ja työeläkeindeksi määrätään jokaiselle kalenterivuodelle ansio- ja hintatason muutosten perusteella. Työeläkelaeissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan palkkakertoimen muutoksen mukaisesti.

Eläkeindeksit vuosina 2024 ja 2023 (muutos katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen)

 
2024

2023
Työeläkeindeksi3037
(muutos 5,67 %)
2874
(muutos 6,80 %)
Palkkakerroin1,637
(muutos 5,07 %) 
1,558
(muutos 3,79 %)