Vakuutusmaksukorko 4,10 prosenttia vuonna 2024

TyEL- ja YEL-vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytettävän vakuutusmaksukoron arvo muuttuu jälleen vuoden 2024 alussa. Uusi vakuutusmaksukorko on 4,10 prosenttia. Koron arvo on noussut markkinakorkojen mukana.

Työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain vakuutusmaksuille on laskuperusteissa määritetty teoreettinen eräpäivä. Työntekijän eläkelaissa tämä on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Mikäli maksun eräpäivä sovitaan tätä päivää myöhemmäksi, maksuun lisätään vakuutusmaksukorko.

Sekä TyEL- että YEL-vakuutusmaksuihin sovellettava korko on vuoden alusta alkaen 4,10 %. Vakuutusmaksukoron arvo 1.1.2024 alkaen määräytyy marraskuun alun markkinakoron arvon mukaan, mutta on kuitenkin aina vähintään 2,00 %. Markkinakorkona käytetään Garantiassa noteerattua TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoa. TyEL-vakuutuksen vakuutusmaksukorko tarkastetaan 1.7.2024 alkaen, mutta YEL-vakuutuksen korko säilyy samana koko vuoden 2024.

Vakuutusmaksukoron arvo pysyi pitkään vähimmäisarvonsa 2,00 % suuruisena lähtien vuodesta 2016, jolloin se tuli perustekoron tilalle vakuutusmaksujen ja kustannustenjaon suoritusten koroksi. Ensimmäisen kerran korko poikkesi lattia-arvostaan vuoden 2023 alussa, jolloin koron arvoksi tuli 2,45 %.