Työsopimuslainmuutos voimaan 1.7.2023

Työsopimuslain muutos antaa apuvälineitä työsuhteessa tehdyn työn ja yrittäjänä tehdyn työn väliseen rajanvetoon tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Jatkossa työsuhteen olemassaolo arvioidaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa kokonaisharkinnalla. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.7.2023. 

Työsopimuslakiin on lisätty säännös kokonaisharkinnasta tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Kokonaisharkinta tehdään, jos työsopimuslaissa säädettyjen työsuhteen perustunnusmerkkien tarkastelun jälkeen on yhä epäselvää, onko kyseessä työsuhde. Kokonaisharkinnassa otetaan huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.  

Työsuhteen perustunnusmerkistöön ei ole tullut muutoksia. 

Lakimuutoksen tarve ja tavoite 

Työelämä on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Työsopimuslain muutoksen tavoitteena on helpottaa työsuhteisen työn ja yrittäjätyön välillä tehtävää arviointia työntekosuhteen osapuolten välillä ja antaa lain soveltajille apuvälineitä ratkaisutoimintaan. Lisäksi tavoitteena on estää työsuhteen naamiointia muuksi kuin työsuhteeksi.  

Ratkaisu työsuhteen ja yrittäjyyden välillä tehdään kaikkien työn tekemiseen ja teettämiseen vaikuttavien seikkojen perusteella. Työntekosuhdetta ei näin ollen voi nimetä yrittäjäsuhteeksi, jos työnteon olosuhteet eivät todellisuudessa vastaa tätä nimikettä.  

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentti 1.7.2023 alkaen: 

Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.