Lag om sjömanspensioner 100 §

Nimike
Lag om sjömanspensioner
Lyhenne
SjPL
Numero
1290/2006
Pykälä
100 §
I kraft
1.1.2007 - 31.12.2016

100 §

Regressrätt

Mom. 1

Pension enligt denna lag kan beviljas utan avdrag till dess att beloppet av den primära förmånen har blivit slutligt bestämt. Pensionstagarens rätt till den primära förmånen övergår på pensionskassan till den del förmånen hade minskat pensionen.


(Li:29.1.2016/78)