Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kreditbetyg som används vid beräkningen av solvensen för pensionsanstalter

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. och 11 § 2 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015):

Kreditklasser

De kreditklasser som avses i 11 § 1 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar (315/2015) är följande:

Kreditklass 1

Kreditvärderingsinstitut Kreditbetyg
Fitch Ratings AAA – AA-
Moody’s Investors Service Aaa – Aa3
Standard & Poor’s Rating Services AAA – AA-

Kreditklass 2

Kreditvärderingsinstitut Kreditbetyg
Fitch Ratings A+ – BBB-
Moody’s Investors Service A1 – Baa3
Standard & Poor’s Rating Services A+ – BBB-

Kreditklass 3

Kreditvärderingsinstitut Kreditbetyg
Fitch Ratings BB+ eller lägre
Moody’s Investors Service Ba1 eller lägre
Standard & Poor’s Rating Services BB+ eller lägre

Tillämpning av kreditbetyg

Pensionsanstalten ska i fråga om sina placeringar beakta kreditmarginalrisken enligt skuld, gäldenär eller borgensman i enlighet med de kreditbetyg som nämns i 1 §, med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar.

Om kreditbetyget för skulden är bättre än kreditbetyget för gäldenären eller borgensmannen, ska kreditbetyget för skulden tillämpas vid riskklassificeringen. Om det inte finns något kreditbetyg för skulden, men kreditbetyget för borgensmannen är bättre än kreditbetyget för gäldenären, ska kreditbetyget för borgensmannen tillämpas vid riskklassificeringen.

Om kreditbetyget har utfärdats av någon annan aktör än ett kreditvärderingsinstitut enligt 1 §, får pensionsanstalten tillämpa kreditbetyget, om det kan anses tillförlitligt. Om det inte finns ett kreditbetyg för ett masskuldebrevslån eller någon annan skuldförbindelse, ska pensionsanstalten själv på ett betryggande sätt uppskatta placeringens kreditklass.

Specialfall vid tillämpningen av kreditbetyg

Vid tillämpningen av 7 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar anses ett samfunds kreditbetyg i kreditklass 2 vara tillräckligt betryggande om det motsvarar kreditbetygen i tabellen nedan.

Kreditvärderingsinstitut Kreditbetyg
Fitch Ratings A+ och A
Moody’s Investors Service A1 och A2
Standard & Poor’s Rating Services A+ och A

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.