Exempel på partiell förtida ålderspension

Du kan studera den här sakhelheten utgående från giltighetstiden.
Ange datum.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2017

Basuppgifter

 • Personen är född 11.1.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 vuotta
 • Den partiella ålderspensionen börjar 1.2.2017, ålderspensionen 1.2.2019
 • Som arbetspensionsindex används  2534 för år 2017  och 2585 för år 2019
 • Som lönekoefficient används 1,389 för år 2017 och 1,417 för år 2019

Den till slutet av år 2016 intjänade baspensionen är  2 035,72 euroa/mån (2017 års nivå).

Den partiella ålderspensionen är 2 035,72 x 0,25 % = 508,93 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livlängdskoefficienten för dem som är födda år 1954

0,96800 x 508,93 = 492,64 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2017 är 492,64 euro/mån.

Den partiella ålderspensionen börjar vid 63 års ålder (den lägsta pensionsåldern för åldersklassen) och därför görs ingen förtidsminskning.

Ålderspension fr.o.m. 1.2.2019

Den pension som tjänats in från början av begynnelseåret för den partiella ålderspensionen, dvs. fr.o.m. 1.1.2017

År Arbetsinkomster före avdrag för lönatagarens pensionsavgift enligt 2019 års nivå Pension Intjäningsprocent%
2017 2 649,24 *3,75 1,7
2017 29 141,64 *36,43 1,5
2018 31 544,64 39,43 1,5
2019 2 628,66 3,29 1,5
Sammanlagt 82,90

* Arbetsinkomsterna år 2017 delas in enligt intjäningsprocent i proportion till analet månader som respektive intjäningsprocent hänför sig till.

Den pension som intjänats år 2017 är (31 790,88 x 1/12 x 1,7 %) + (31 790,88 x 11/12 x 1,5 %) = 3,75 + 36,43 = 40,18 euro/mån.

Sparandelen (75 %) av baspensionen enligt 2019 års nivå är

2035,72 x 1,417/1,389 = 2 076,76 euroa/kk

0,75 x 2 076,76 = 1 557,57 euro/mån

Eläke yhteensä on 1 557,57 + 82,90 = 1 640,47 euro/mån.

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som tjänats in från ingången av det år då den partiella ålderspensionen börjar

Uppskovsförhöjning för tiden  1.2.2017 – 31.1.2019 = 24 mån

Uppskovsförhöjningen är 24 mån x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 1 640,47 = 157,49 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 157,49 + 1 640,47 = 1 797,96 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1954:

0,96800 x 1 797,96  = 1 740,43 euro/mån.

Justering av den löpande partiella ålderspensionen med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2019 års nivå

492,64 x 2585/2543 = 500,78  euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Pensionen är sammalagt  500,78 + 1 740,43 = 2 241,21 euro/mån.

Ålderspensionen vid 65 års ålder, fr.o.m. 1.2.2019, är 2 241,21 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.2.2018

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2017

Grunduppgifter

 • Personen är född 11.1.1954
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år
 • Partiell ålderspension börjar 1.2.2017 och efterföljs av ålderspension 1.2.2019
 • Som arbetspensionsindex har använts 2534 för år 2017 och 2585 för år 2019
 • Som lönekoefficient har använts 1,389 för år 2017 och 1,417 för år 2019

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2016 är 2 035,72 euro/mån (2017 års nivå).

Den partiella ålderspensionen är 2 035,72 x 0,25 % = 508,93 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954:

0,96800 x 508,93 = 492,64 euro/mån

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2017 är 492,64 euro/mån.

Den partiella ålderspensionen börjar när personen har fyllt 63 år (åldersklassens lägsta pensionsålder), och därför förtidsminskas den inte.

Ålderspension fr.o.m. 1.2.2019

Intjänad pension från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår 1.1.2017

Åri Arbetsinkomster före avdrag för arbetstagarens pensionsavgift enligt 2019 års nivå Pension Intjänings-%
2017 2 649,24 *3,75 1,7
2017 29 141,64 *36,43 1,5
2018 31 544,64 39,43 1,5
2019 2 628,66 3,29 1,5
Sammanlagt 82,90

* Arbetsinkomsterna år 2017 indelas i perioder med olika tillväxtprocent i proportion till antalet månader som respektive procentsats hänför sig till.

Intjänad pension för år 2017 är (31 790,88 x 1/12 x 1,7 %) + (31 790,88 x 11/12 x 1,5 %)/12 = 3,75 + 36,43 = 40,18 euro/mån.

Sparandelen (75 %) av baspensionen enligt 2019 års nivå

2 035,72 x1,417/1,389 = 2 076,76 euro/mån

0,75 x 2 076,76 = 1 557,57 euro/mån

Sammanlagt är pensionen 1 557,57 + 82,90 = 1 640,47 euro/mån

Uppskovsförhöjning av sparandelen och den pension som intjänats början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning för tiden 1.2.2017 – 31.1.2019 = 24 mån

Uppskovsförhöjningen är 24 mån x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 1 640,47 = 157,49 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 157,49  + 1 640,47 = 1 797,96 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1954:

0,96800 x 1 797,96 = 1 740,43 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2019 års nivå

492,64 x2585/2534 = 502,56 euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Sammanlagt är pensionen 502,56 + 1 740,43 = 2 242,99 euro/mån.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2019 är 2 242,99 euro i månaden.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.8.2017

Basuppgifter

 • Personen är född 1.7.1956
 • Den partiella ålderspensionen börjar 1.8.2017
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år 6 månader
 • Som arbetspensionsindex används 2534 för år 2017 och 2585 för år 2019
 • Som lönekoefficient används 1,389 för år 2017 och 1,417 för år 2019

Den baspension som intjänats före utgången av år 2016 är  2 373,48 euro/mån (enligt 2017 års nivå).

Partiell ålderspension 50 % on 0,5 x 2 373,48 = 1 186,74 euro/mån.

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning för tiden 1.8.2017-31.1.2020 = 30 mån

Förtidsminskningen är 30 mån x 0,4 % = 12 %

0,12 x 1 186,74 = 142,41 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 1 186,74 – 142,41 = 1 044,33 euro/mån

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar

0,96344 x 1 044,33 = 1 006,15 euro/mån

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.8.2017 är 1 006,15 euro/mån (enligt 2017 års nivå).

Invalidpension efter partiell ålderspension 1.8.2019

Personen blir arbetsoförmögen i juli 2019 och beviljas invalidpension.

Från och med år 2017 tillväxer pension utgående från arbetsinkomsten utan avdrag för löntagarens pensionsavgift och intjäningsprocenten ändras från 1,9 % till 1,7 %. Den slutliga invalidpensionen består av sparandelen, av den pension som tillvuxit av arbete från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår, av den löpande partiella ålderspensionen och av pensionsdelen för återstående tid.

Inkomsten för återstående tid räknas på normalt sätt utgående från inkomsterna under de 5 senaste kalenderåren före pensionsfallet. Den återstående tiden beräknas fram till den lägsta pensionsåldern (63 år 6 mån). Som livslängdskoefficient används den som fastställts för personens egen åldersklass, eftersom personen har fyllt 63 år när hen blir arbetsoförmögen.

I det här exemplet finns ingen sjukdagpenningperiod före invalidpensionen.

Intjänad pension

Sparandelen (50 %) enligt 2019 års nivå är

2 373,48 x 1,417/1,389 = 2 421,33 euro/mån.

0,5 x 2 421,33 = 1 210,67 euro/mån.

Den pension som intjäntas från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår till utgången av året före pensionsfallet är 72,22 euro/mån.

Den intjänade pensionen utan den partiella ålderspensionen är sammanlagt 1 282,89 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Den intjänade pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem som är födda år 1956 :

0,96102 x 1 282,89 = 1 232,88 euro/mån.

Justering av den löpande partiella ålderspensionen med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justerad med arbetspensionsindex till 2019 års nivå är

1 006,15 x 2585/2534= 1 026,40 euro/mån.

Pension för återstående tid

Inkomsten för återstående tid

År Arbetsinkomsterna efter avdrag för löntagarens pensionsavgift enligt 2019 års nivå Arbetsinkomsterna utan avdrag för löntagarens pensionsavgift enligt 2019 års nivå
2014 36 489,45
2015 36 489,45
2016 36 489,45
2017 28 887,48
2018 28 887,48

Inkomsten för återstående tid beräknas utgående från inkomsterna åren 2014-2018.

(36 489,45 + 36 489,45 + 36 489,45 + 28 887,48 + 28 887,48) = 167 243,31 euro

167 243,31/60 = 2 787,39 euro/mån

Den återstående tiden är 1.1.2019-31.1.2020 = 13 mån

Pensionen för den återstående tiden är  2 787,39 x 13 kk x 1,5 %/12 = 45,30 euro/mån.

Invalidpensionen sammanlagt

Pensionerna är sammanlagt 1 232,88 + 45,30 + 1 026,40 = 2 304,58 euro/mån.

Invalidpensionen fr.o.m. 1.8.2019 är 2 304,58 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.2.2018

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018

Grunduppgifter

 • Födelsetid 15.1.1953
 • Partiell ålderspension börjar 1.2.2018
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • ålderspensionen börjar 1.2.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2548 för år 2018 och 2617 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,391 för år 2018 och 1,446 för år 2020

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2017 är 3 050,20 euro/mån (2018 års nivå).

Partiell ålderspension 50 % är  0,5 x  3 050,20 = 1 525,10 euro/mån

Uppskovsförhöjning av den partiella ålderspensionen

Uppskovsförhöjning 1.1.2017-31.1.2018 = 13 mån

Uppskovsförhöjningen är 13 x 0,4% = 5,2 %.

0,052 x 1 525,10 = 79,31 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 1 525,10 + 79,31 = 1 604,41 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras om livslängdskoefficienten för personer födda år 1953:

0,97200 x 1 604,41 = 1 559,49 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2018 är 1 559,49 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Ålderspension fr.o.m. 1.1.2020

Sparandelen (50 %) enligt 2020 års nivå är

3 050,20 x 1,446/1,391 = 3170,80 euro/mån.

0,5 x 3170,80 = 1 585,40 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 128,00 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

Sammanlagt är pensionen 1 585,40 + 128,00 = 1 713,40 euro/mån.

Uppskovsförhöjning av sparandelen och den pension som intjänats från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning 1.1.2017-31.1.2020 = 37 mån

Uppskovsförhöjningen är 37 x 0,4 % = 14,8 %

0,148 x 1 713,40 = 253,58 euro/mån

Pension före justering med livslängdskoefficienten

Sammanlagt är pensionen 1 713,40 + 253,58= 1 966,98 euro/mån

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras om livslängdskoefficienten för personer födda år 1953:

0,97200 x 1 966,98 = 1 911,90 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen, 50 %, justeras med arbetspensionsindex från 2018 års nivå till 2020 års nivå

1 559,49 x 2617/2548 = 1 601,72 euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Sammanlagt är pensionen 1 601,72 + 1 911,90 = 3 513,62 euro/mån

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2020 är 3 513,62 euro i månaden.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 2.1.2017

Partiell ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.8.2017

Basuppgifter

 • Personen är född 1.7.1956
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder är 63 år 6 månader
 • Personen tar ut partiell ålderspension 25 % 1.8.2017
 • Personen tar ut en andra andel på 25 %  1.8.2018
 • Personen går i ålderspension 1.2.2020 vid åldersklassens lägsta pensionsålder
 • Som arbetspensionsindex används 2534 för år 2017, 2548 för år 2018 och 2617 för år 2020
 • Som lönekoefficient används 1,389 för år 2017, 1,391 för år 2018 och 1,446 för år 2020

Baspensionen som tjänats in före utgången av år 2016 är 2 373,47 euro/mån (enligt 2017 års nivå).

Den partiella ålderspensionen, 25 %, är 0,25 x 2 373,47 = 593,37 euro/mån.

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning för tiden 1.8.2017-31.1.2020 = 30 mån

Förtidsminskningen är 30 mån x 0,4 % = 12 %

0,12 x 593,37 = 71,20 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 593,37 – 71,20 = 522,17 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår :

0,96344 x 522,17 = 503,06 euro/mån.

Partiell ålderspension

Den partiella ålderspensionen, 25 %, fr.o.m. 1.8.2017 är 503,06 euro/mån (enligt 2017 års nivå).

Partiell ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.8.2018

Person tar ut en andra pensionsandel på 25 % vid 62 års ålder fr.o.m. 1.8.2018.

Baspensionen som tjänats in före utgången av år 2016 enligt 2018 års nivå är

2 373,47x 1,391/1,389 = 2 376,89 euro

Den partiella ålderspensionen på 25 % är 0,25 x 2 376,89 = 594,22 euro/mån.

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning för tiden 1.8.2018-31.1.2020 = 18 kk

förtidsminskningen är 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 594,22 = 42,78 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 594,22 – 42,78 = 551,44 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för pensionens begynnelseår

0,96102 x 551,44 = 529,94 euro/mån.

Justering av den löpande partiella ålderspensionen med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex till 2018 års nivå

503,06 x 2548/2534 = 505,80 euro/mån.

Partiell ålderspension

Pensionen är sammanlagt 505,80 + 529,94 = 1 035,74 euro/mån

Den partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.8.2018 är 1 035,74 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Ålderspension efter partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2020

Personen uppnår sin pensionsåldern i början av år 2020 och går i ålderspension 1.2.2020.

Sparandelen (50%) enligt 2020 års nivå är

2 373,47 x 1,446/1,389 = 2 470,87 euro/mån.

0,5 x 2 470,87 euro/mån = 1 235,44  euro/mån (enligt 2020 års nivå).

Den pension som intjänats från ingången av den partiella ålderspensionens begynnelseår är 124,03 euro/mån (enligt 2020 års nivå).

Pensionen är sammanlagt 1 235,44 + 124,03 = 1 359,47 euro/mån.

Justering av pensionen med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för dem som är födda 1956 :

0,96102x 1 359,47 = 1 306,48 euro/mån.

Justering av den löpande partiella ålderspensionen med arbetspensionsindex

Den löpande första uttagsandelen av partiell ålderspension på 25 % justeras med arbetspensionsindex till 2020 års nivå från år 2018

505,80 x 2617/2548 = 519,50 euro/mån.

Den löpande andra uttagsandelen av partiell ålderspension på 25 % justeras med arbetspensionsindex till 2020 års nivå från år 2018

529,94x 2617/2548 = 544,29 euro/mån.

Ålderspensionen sammanlagt

Pensionen är sammanlagt 519,50 + 544,29 + 1 306,48  = 2 370,27 euro/mån.

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2020 är  2 370,27 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 28.2.2018

Partiell ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.8.2017

Grunduppgifter

 • Personen är född 1.7.1956
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år 6 månader
 • Personen tar ut partiell ålderspension, 25 %, 1.8.2017
 • Personen börjar ta ut ytterligare 25 % 1.8.2018
 • Hen går i ålderspension 1.2.2020 vid ålderklassens lägsta pensionsålder
 • Som arbetspensionsindex har använts 2534 för år 2017, 2548 för år 2018 och 2617 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,389 för år 2017 och 1,391 för år 2018 och 1,446 för år 2020

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2016 är 2 373,47 euro/mån (2017 års nivå).

Partiell ålderspension 25 % är  0,25 x 2 373,47 = 593,37 euro/mån

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning under tiden 1.8.2017­-31.1.2020 = 30 månader

Förtidsminskningen är 30 mån x 0,4 % = 12 %

0,12 x 593,37 = 71,20 euro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 593,37 – 71,20 = 522,17 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för det år då pensionen börjar

0,96344 x 522,17 = 503,01 euro/mån

Partiell ålderspension

Partiell ålderspension 25 % fr.o.m. 1.8.2017 är 503,01 euro/mån (enligt 2017 års nivå).

Partiell ålderspension (25 %) fr.o.m. 1.8.2018

Personen börjar ta ut ytterligare 25 % vid 62 års ålder 1.8.2018.

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2016 (2018 års nivå) är

2 373,47 x 1,391/1,389 =2 376,89 euro/mån.

Partiell ålderspension 25 % är  0,25 x 2 376,89 = 594,22 euro/mån

Förtidsminskning av den partiella ålderspensionen

Förtidsminskning under tiden 1.8.2018­-31.1.2020 = 18 månader

Förtidsminskningen är 18 mån x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 594,22 = 42,78 uro/mån

Pensionen före justering med livslängdskoefficienten

Pensionen är sammanlagt 594,22 – 42,78 = 551,44 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personens åldersgrupp:

0,96102 x 551,44 = 529,94 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den löpande partiella ålderspensionen justerasmed arbetspensionsindex till 2018 års nivå

503,01 x 2548/2534 = 505,79 euro/mån.

Partiell ålderspension

Pensionen är sammanlagt 505,79 + 529,94 = 1 035,73  euro/mån

Partiell ålderspension. 1.8.2018 är 1 035,73 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Ålderspension fr.o.m 1.2.2020 efter partiell ålderspension

Personen uppnår sin pensionsålder i början av år 2020 och går i ålderspension 1.2.2020.

Sparandelen (50 %) enligt 2020 års nivå är

2 373,47 x 1,446/1,389 = 2 470,87 euro/mån.

0,5 x 2 470,87 euro/mån = 1 235,44 euro/mån (enligt 2020 års nivå).

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 124,03 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

Pensionen är sammanlagt 1 235,44 + 124,03 = 1 359,47 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten för personer födda år 1956:

0,96102 x 1 359,47 = 1 306,48 euro/mån.

Den löpande partiella ålderspensionen justeras med arbetspensionsindex

Den första löpande partiella ålderspensionen på 25 % justeras med arbetspensionsindex till 2020 års nivå från år 2018

505,79 x 2617/2548 = 519,49 euro/mån.

Den andra löpande partiella ålderspensionen på 25 % justeras med arbetspensionsindex till 2020 års nivå från år 2018

529,94 x 2617/2548 = 544,29 euro/mån.

Ålderspension sammanlagt

Pensionen är sammanlagt 519,49 + 544,29 + 1 306,48 = 2 370,26 euro/mån

Ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2020 är 2 370,26 euro/mån.

ExempelGiltighetstid 1.1.2017 – tills vidarePublicerat 27.2.2018

Pensionssökanden har rätt till förhöjd pensionstillväxt, om hen har arbetat som anställd eller företagare i ett annat EU-land i en sådan ålder då hen hade haft rätt till förhöjd pensionstillväxt om hen hade arbetat i Finland.

Förhöjd pensionstillväxt intjänas under tiden 1.1.2005-31.12.2016

 • med 0,4 procent om året i åldern 53-62 år och
 • med 3 procent om året i åldern 63-67 år.

Under tiden 1.1.2017-31.12.2025 intjänas förhöjd pensionstillväxt med

 • med 0,2 procent om året i åldern 53-62 år.

Förhöjningen beräknas som ett separat tillägg i den teoretiska pensionen.

Grunduppgifter

 • Födelsetid 15.1.1953
 • Partiell ålderspension börjar 1.2.2018
 • Åldersklassens lägsta pensionsålder 63 år
 • Livslängdskoefficient 0,97200
 • Inkomster i Finland åren 2005-2008 och 2015-2017 sammanlagt 400 000 euro (avdrag för löntagarens pensionsavgift har beaktats till slutet av år 2016)
 • Intjänad pension i Finland till slutet av år 2017 är 3 050,20 euro/mån före omräkning med livslängdskoefficienten
 • ålderspensionen börjar 1.2.2020
 • Som arbetspensionsindex har använts 2562 för år 2018 och 2637 för år 2020
 • Som lönekoefficient har använts 1,400 för år 2018 och 1,442 för år 2020

Försäkringsperioder i olika länder

 • Försäkringsperioderna sammanlagt 483 mån
 • Sammanlagt 411 månader i Finland åren 1977–2008 och 2015–2017
 • Sammanlagt 72 månader i Norge åren 2009–2014, varav alla i arbete efter 53 års ålder

Personen har också arbetat i Finland åren 2018–2020, men försäkringsperioderna beaktas till slutet av året innan pensionen börjar vid beräkningen av partiell ålderspension.

Partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018

Nationell partiell ålderspension

Baspensionen som tillvuxit före utgången av år 2017 är 3 050,20 euro/mån (2018 års nivå).

Partiell ålderspension 50 % är  0,5 x  3 050,20 = 1 525,10 euro/mån

Uppskovsförhöjning till partiell ålderspension

Uppskovsförhöjning tillkommer för 13 månader under tiden 1.1.2017–31.1.2018.

Uppskovsförhöjningen är 13 x 0,4% = 5,2 %.

0,052 x 1 525,10 euro/mån = 79,31 euro/mån

Pensionen är sammanlagt 1 525,10 euro/mån + 79,31 euro/mån = 1 604,41 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten personen födda år 1953 0,97200 x 1 604,41 euro/mån = 1 559,49 euro/mån.

Den nationella uppskjutna partiella ålderspensionen fr.o.m. 1.2.2018 är 1 559,49 euro/mån (enligt 2018 års nivå).

Teoretisk pension enligt nivån för partiell ålderspension

Vid beräkningen av inkomstgrunden för den förhöjda pensionstillväxten divideras årsinkomsten i Finland fr.o.m. 1.1.2005 med antalet kalendermånader i Finland. Arbetsinkomsterna och månaderna beaktas till slutet av året före pensionsfallet. I exemplet ingår 84 kalendermånader i Finland åren 2005–2008 och 2015–2017.

Inkomstgrund för förhöjd pensionstillväxt: 400 000 euro / 84 mån = 4 761,90 euro/mån.

483/411 x 1 559,49 euro/mån= 1 832,69 euro/mån.

Förhöjd pensionstillväxt 72 mån x 0,4 % /12 x 4 761,90 euro/mån = 114,29 euro/mån, varav den partiella ålderspensionens del 50 % är 57,15 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten i den partiella ålderspensionen efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 57,15 euro/mån x 1,052 x 0,97200 = 58,44 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt nivån av partiell ålderspension är sammanlagt 1 832,69 euro/mån + 58,44 euro/mån = 1 891,13 euro/mån.

Pro rata-pension enligt nivån för partiell ålderspension

411/483 x 1 891,13 euro/mån= 1 609,22 euro/mån.

Pro rata uppskjuten partiell ålderspension fr.o.m. 1.2.2018 är 1 609,22 euro/mån.

Pro rata-pensionen är större och därför beviljas den.

Ålderspension fr.o.m. 1.2.2020 till den som får partiell ålderspension

Ålderspension som beviljas efter partiell ålderspension beviljas antingen som nationell pension eller som pro rata-pension beroende på i vilken form den partiella ålderspensionen har beviljats.

Pension som tillvuxit av arbete under den partiella ålderspensionens begynnelseår och senare är alltid nationell pension. Förhöjd pensionstillväxt beräknas inte.

Den nationella uppskjutna partiella ålderspensionen 50  % omräknad med livslängdskoefficienten och justerad med arbetspensionsindex till 2020 års nivå är 1 559,49 euro/mån x 2637/2562 = 1 605,14 euro/mån.

Sparandelen 50 % enligt 2020 års nivå är 1 525,10 euro/mån x 1,442/1,400 = 1 570,85 euro/mån.

Från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår har personen tjänat in 128,00 euro/mån i pension (enligt 2020 års nivå).

Uppskovsförhöjning till sparandelen och den pension som intjänats början av den partiella ålderspensionens begynnelseår

Uppskovsförhöjning tillkommer för 37 månader under tiden 1.1.2017–31.1.2020.

Uppskovsförhöjningen är 37 x 0,4% = 14,8 %.

Sparandelen 50 % med uppskovsförhöjningen är 1,148 x 1 570,85 euro/mån = 1 803,34 euro/mån.

Efter uppskovsförhöjningen är den pension som tillvuxit från den partiella ålderspensionens begynnelseår 1,148 x 128,00 euro/mån = 146,94 euro/mån.

Pensionen justeras med livslängdskoefficienten

Sparandelen 50 % efter uppskovsförhöjningen och omräkning med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953 är 0,97200 x 1 803,34 euro/mån = 1 752,85 euro/mån.

Efter uppskovsförhöjningen och omräkningen med livslängdskoefficienten för personer födda år 1953 är den pension som tillvuxit från den partiella ålderspensionens begynnelseår 0,97200 x 146,94 euro/mån = 142,83 euro/mån.

Teoretisk pension enligt ålderspensionens nivå

Efter omräkning med livslängdskoefficienten och indexjustering är den nationella uppskjutna

 • partiella ålderspensionen 50 % 1 605,14 euro/mån och
 • sparandelen 50 % 1 752/85 euro/mån.

Pensionen är sammanlagt 3 357,99 euro/mån.

Den nationella pensionen som intjänats från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 142,83 euro/mån.

483/411 x 3 357,99 euro/mån= 3 946,25 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension före uppskovshöjning och omräkning med livslängdskoefficienten, men efter justering med lönekoefficienten till 2020 års nivå är 114,29 euro/mån x 1,442/1,400 = 117,72 euro/mån.

Sparandelen (50 %) av den förhöjda pensionstillväxten efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten är 58,86 euro/mån x 1,148 x 0,97200 = 65,68 euro/mån.

Den förhöjda pensionstillväxten som beräknats i samband med partiell ålderspension efter uppskovsförhöjning och omräkning med livslängdskoefficienten justerad med arbetspensionsindex till 2020 års nivå är 58,44 euro/mån x 2637/2562 = 60,15 euro/mån.

Den teoretiska pensionen enligt ålderspensionens nivå är sammanlagt 3 946,25 euro/mån + 65,68 euro/mån + 60,15 euro/mån = 4 072,08 euro/mån.

Pro rata-pension enligt ålderspensionens nivå

411/483 x 4 072,08 euro/mån= 3 465,06 euro/mån.

Till pro rata-pensionen läggs den nationella pensionen som tillvuxit från början av den partiella ålderspensionens begynnelseår, 142,83 euro/mån.

Pro rata uppskjuten ålderspension fr.o.m. 1.2.2020 är 3 465,06 euro/mån + 142,83 euro/mån = 3 607,89 euro/mån.