Valtion eläkelaki (kumottu) 37 §

Nimike
Valtion eläkelaki (kumottu)
Lyhenne
VaEL
Numero
1295/2006
Pykälä
37 §
Voimassaolo päättyen
31.12.2016

37 § (7.11.2014/895)

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Mom. 1

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitettävä, onko työntekijällä oikeus 24 §:n mukaiseen kuntoutukseen ja varmistettava, että työntekijän mahdollisuudet muun lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty. Jos työntekijällä on oikeus 24 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeudesta kuntoutukseen ennakkopäätöksen 107 §:n mukaan.