Sivu 1/2
Telp Default Thumbnail Image

Perusteet

Laskuperusteet Laskuperusteissa määritellään, miten eläkelaitokset laskevat vakuutusmaksun ja vastuuvelan sekä eläkevastuun määrän.Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla ja julkisten alojen...
Telp Default Thumbnail Image

Kustannustenjakoperusteet

Perusteet 2024, 2022-2023, 2021, 2021 lisäys, 2020, 2020 lisäys, 2018-2019, 2017, 2017 lisäys, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,...
Telp Default Thumbnail Image

Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Kustannustenjaon q-kertoimien laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu kesäkuussa 2025) 2023, 2022, 2021, 2020, 2019,...
Telp Default Thumbnail Image

Siirtymämaksun perusteet

Perusteet 2024, 2021-2023, 2015-2020, 2013-2014, 2012 asti Perusteiden perustelut2024, 2021-2023, 2015-2020, 2013-2014
Telp Default Thumbnail Image

Kustannustenjaon perusteet

  Kustannustenjakoperusteissa määritellään, miten vuosittaiset kustannustenjakoselvittelyt tehdään. Kustannustenjakoselvittelyt tehdään Eläketurvakeskuksessa ja niissä muun muassa jaetaan kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken....
Telp Default Thumbnail Image

Yleiset laskuperusteet

TyEL/TEL:n mukaisen eläkevakuutuksen yleiset laskuperusteet 2022 alkaen, 2021-2016, 2015-2008, 2007-1998 ja niiden perustelut 2022, 2016 Laskuperustemalli vuodelta 1962 Laskuperustemalli ja...
Telp Default Thumbnail Image

Työeläkeyhtiöt

TyEL/TEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet 2024, 2023, lisäys 2022, 2022, 2021, lisäys 2020, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,...
Telp Default Thumbnail Image

Muut eläkelaitokset

MEL:n mukaiset vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteet ja perusteet MEL:n mukaista vastuunjakoa varten (osa linkeistä vie oikeusministeriön Finlex-palveluun) 2023 alkaen, 2022, 2021,...
Telp Default Thumbnail Image

Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Rahastoonsiirtovelvoitteeseen ja perustekorkoon liittyvät laskentakaavio- ja periaatemuistiot 8/2023, 2/2023, 12/2022, 6/2022, 2/2022, 8/2021, 1/2020, 8/2019, 1/2019, 8/2018, 3/2017,...

Hae ajanjaksolta

Syötä alku sekä päättymis päivämäärä