Työeläkkeiden keskeiset muutokset alkuvuonna 2024 

Vuodenvaihde tuo muutoksia työnantajan työeläkevakuutusmaksuihin sekä työeläkeindeksiin ja palkkakertoimeen. Lisäksi 1962 syntyneille otetaan käyttöön vahvistettu elinaikakerroin.

Työeläkevakuutusmaksut

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain työeläkevakuutusmaksut. Työnantajan eläkevakuutuksen (TyEL) keskimääräinen perittävä maksu on 24,81 prosenttia palkkasummasta vuonna 2024.

Keskimääräinen TyEL-maksu pysyy lähes samana kuin tänä vuonna. Keskimääräinen eläkevakuutusmaksu kuvaa yleistä maksutasoa ja antaa ison kuvan vuosien välisistä eroista.

Työntekijän eläkemaksu säilyy vuonna 2024 samana. Alle 53-vuotiaille työeläkemaksu on 7,15 prosenttia, 53–62-vuotiaille 8,65 prosenttia ja 63 vuoden iästä alkaen 7,15 prosenttia.

Lue lisää työeläkevakuutusmaksuista uutisestamme: Työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2024 on vahvistettu – Telp.fi.

Työeläkeindeksit 2024

Vuoden 2024 työeläkeindeksiksi on 3037 ja palkkakerroin 1,637. Vuoteen 2023 verrattuna työeläkeindeksi nousee 5,67 prosenttia ja palkkakerroin 5,07 prosenttia.

Lue lisää indekseista uutisestamme: Työeläkkeiden indeksit vuonna 2024 – Telp.fi

Elinaikakerroin

Elinaikakerroin vuonna 1962 syntyneille on 0,94692. Kerroin pienentää 1962 syntyneiden alkavia eläkkeitä 5,3 prosenttia, Elinaikakerroin pienentää alkavia eläkkeitä edellisvuotta vähemmän.

Lue lisää elinaikakertoimen vaikutuksesta uutisestamme: Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2024 – Telp.fi

Työeläkeotteen postitussykliä muutetaan

Työeläkeote postitetaan vastaisuudessa kolmen vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on sen edellisen kerran postitse saanut tai on sen sähköisesti verkkopalvelussa katsonut. Aiemmin työeläkeotteet on postitettu syntymäkuukauden mukaan kolmen vuoden välein. Vastaisuudessakin työeläkeotta postitetaan tiiviimmällä, vuosittaisella, tahdilla muutama vuosi ennen eläkeikää, ellei otetta ole verkkopalvelussa käynyt katsomassa. Muutos koskettaa yksityisellä sektorilla työskenteleviä työntekijöitä sekä yrittäjiä.

Lue lisää kirjallisen työeläkeotteen muutoksesta uutisestamme: Muutoksia työeläkelakeihin ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin – Telp.fi