Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2024. Elinaikakertoimen arvo on 0,94692 ja sitä sovelletaan vuonna 1962 syntyneen ikäluokan vanhuuseläkkeisiin. Tavoite-eläkeikä vuonna 1962 syntyneille on 66 vuotta ja 3 kuukautta.

Elinaikakerroin määrätään sille vuodelle, jona kukin ikäluokka täyttää 62 vuotta. Nyt vahvistettu elinaikakerroin koskee vuonna 1962 syntyneen ikäluokan työeläkelakien mukaisia vanhuuseläkkeitä. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä 5,3 prosenttia.

Vuoden 2024 elinaikakerroin pienentää myös ensi vuonna myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä, jos eläkkeensaaja on 62-vuotias tai nuorempi. Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyden alkuun mennessä karttuneeseen eläkkeen osaan. Elinaikakerroin vaikuttaa myös ensi vuonna myönnettäviin osittaisiin vanhuuseläkkeisiin, työuraeläkkeisiin ja perhe-eläkkeisiin.

Elinaikakertoimen arvo kasvaa vuonna 2024 vuoden 2023 kertoimeen verratuna, mikä on poikkeuksellista. Elinaikakerroin siis pienentää eläkkeitä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Syynä on korona-ajan korkea kuolleisuus, jonka seurauksena 62-vuotiaiden jäljellä olevan elinajan odote on laskenut.

Vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä vuonna 1962 syntyneille on 66 vuotta 3 kuukautta. Tavoite-eläkeikä on se ikä, jossa ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettu lykkäyskorotus on vähintään yhtä suuri kuin elinaikakertoimen vanhuuseläkettä pienentävä vaikutus. Vuonna 1962 syntyneen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta, joten eläkkeen ottamista tulisi lykätä 15 kuukautta.

Työeläkelakipalvelun ohjeisiin päivitetään vahvistettu elinaikakerroin ja tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin- ja eläkeikäennusteet joulukuun alussa, jolloin ne päivitetään myös laskentajärjestelmiin. Työeläke.fi:n laskureihin päivitykset tehdään vuodenvaihteessa.