Yrittäjien eläkelaki Voimaantulosäännös

Nimike
Yrittäjien eläkelaki
Lyhenne
YEL-vanha
Numero
468/1969
Pykälä
Voimaantulosäännös


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991. Lakia sovelletaan kuntoutukseen, joka alkaa lain tultua voimaan.