Työntekijän eläkelaki ja vakuutusteknisten suureiden laskenta ja korkoutus

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 30.12.2023 – toistaiseksiJulkaistu 8.12.2023
Muutokset edelliseen versioon

Lisätty tasausvastuun ja osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun järjestelmätasolla tasatun arvon kaavaan pienten valuutusten hoitokulusuure \(PH(T)\) sekä täsmennetty poikkeusvuosien käsittelyä.

Eläkelaitokset laskevat alla olevat kustannustenjakoon liittyvät suureet, jotka on kirjoitettu korkojen osalta auki laskuperusteasiain neuvottelukunnan syksyllä 2023 sopimalla tavalla. Korot on kirjoitettu auki ohjeessa ”Vakuutusteknisten suureiden laskennassa käytetyt korot”. Suureiden määrittelyt, voimaantulosäännöt sekä mahdolliset yksittäisiä vuosia koskevat poikkeussäännöt löytyvät työeläkelaitosten laskuperusteista. Poikkeussäännöissä suureiden korkoutus lasketaan tässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Tässä ohjeessa eläkesäätiöiden ja -kassojen suureelle \(\overline{P}_v^T\) käytetään merkintää \(P_v^T\) ja vastaavasti kertoimelle \({k}_v\) merkintää \(\overline k_v\). Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuusta käytetään merkintää \(\overline{V}_v^{TL}\) merkinnän \(\overline{V}_v^{T}\) sijaan selkeyden vuoksi. Muuten käytetyt merkinnät ovat kuten työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen laskuperusteissa on määritelty. Tilinpäätösvaiheessa eläkesäätiöillä ja -kassoilla käytetään myös suuretta \(P_v^T\) ilman yläviivaa kuten yhtiöillä.

Kaavat on esitetty suureiden laskemiseksi vuoden loppuun.

Tasausvastuu

Tasausvastuu per 31.12.v lasketaan eläkelaitoskohtaisesti kaavalla

\(\overline{V}_v^T=(1+b_{1(v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^T\\+(1+b_{1(l.v)})^{0,5}\Big[(1-q_v^a)\sum{P_v^T}-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum\sum{S_v}\Big]\\+\Delta R_v-\sum\sum\overline{V}_v^{V}(i_v) -\sum\sum\overline{V}_v^{VA}(i_v)+\Delta V_v^{TQ}+\Delta V_v^{QX}-P^{H(T)}_v.\)

Hakasulkeissa olevat suureet \(\sum{P_v^T}\) ja \(\sum\sum{S_v}\) ovat korkouttamattomia summia ja niiden oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa. Ansiot ja maksun tasausosat summataan sellaisinaan suureisiin, riippumatta siitä, mihin kuukauteen tai päivään ansiot kohdistuvat. Niistä vähennetään valtion eläkerahastoon vuodelta v suoritettava siirtymämaksu.

Tasausvastuu vastuunsiirtotilanteissa

Vastuunsiirtotilanteissa tasausvastuu lasketaan vakuutuskohtaisesti kahdessa vaiheessa seuraavasti.

1. Ensin lasketaan vakuutuskohtainen tasausvastuu neljältä takautuvalta vuodelta iteraatiokaavalla

\(\overline{V}_{v-j}^{T(s)}=(1+b_{1(v-j)})(1-q_{v-j}^a)\overline{V}_{(v-j)-1}^{T(s)}\\+(1+b_{1(l.v-j)})^{0,5}\Big[(1-q_{v-j}^a)P_{v-j}^T-(q_{v-j}^b+q_{v-j}^s-q_{v-j}^{TVR(y)})\sum{S_{v-j}}\Big]\\+\Delta R_{v-j}^{(s)}-\sum\overline{V}_{v-j}^{V}(i_{v-j}) -\sum\overline{V}_{v-j}^{VA}(i_{v-j})+{\Large\frac{\overline{V}_{v-j}^{VI}}{\sum\overline{V}_{v-j}^{VI}}}\Big[\Delta V_{v-j}^{TQ}+\Delta V_{v-j}^{QX}\Big]-P^{H(T)(s)}_{v-j},\)

missä \(j=1, 2, 3, 4\) ja

\(\overline{V}_{v-5}^{T(s)}=\sum\overline{V}_{v-5}^T {\Large\frac{P_{v-4}^T}{\sum P_{v-4}^T}}\)

on arvio tarkasteltavan vakuutuksen tasausvastuusta vuonna \(v-5\), joka saadaan vuoden \(v-5\) koko kannan tasausvastuusta vuoden \(v-4\) tasausmaksujen suhteessa.

2. Sen jälkeen vakuutuskohtainen tasausvastuu per 31.12.v on

\(\overline{V}_v^{T(s)}=(1+b_{1(v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^{T(s)}\\+(1+b_{1(l.v)})^{0,5}\Big[(1-q_v^a){P_v^T}-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum{S_v}\Big]\\+\Delta R_v^{(s)}-\sum\overline{V}_v^{V}(i_v) -\sum\overline{V}_v^{VA}(i_v)+\Delta V_v^{TQ(s)}+\Delta V_v^{QX(s)}-P^{H(T)(s)}_v,\)

missä suureet \(\Delta V_v^{TQ(s)}\) ja \(\Delta V_v^{QX(s)}\) lasketaan soveltamalla osaketuottosidonaisen lisävakuutusvastuun laskentakaavoja vakuutuskohtaisesti (ks. tarkemmat tiedot alla).

Edellä olevissa kaavoissa esiintyvä yläindeksi \((s)\) viittaa vastuunsiirrossa olevaan vakuutukseen.

Tarkemmat tiedot

Vastuunsiirtotilanteissa vakuutuskannan luovuttava eläkelaitos laskee vuoden v vakuutuskohtaisen tasausvastuun kaavassa olevat suureet \(\Delta V_v^{TQ(s)}\) ja \(\Delta V_v^{QX(s)}\) lähtien liikkeelle vuoden v-1 vakuutuskohtaisesta tasausvastuusta \(\overline{V}^{T(s)}_{v-1}\) ja osakesidonnaisesta lisävakuutusvastuusta \(\overline{V}_{v-1}^{Q(s)}\).

Tarkasteltavaa vakuutusta vastaava tasausvastuu \(\overline{V}_{v-1}^{T(s)}\) lasketaan yllä olevalla tasausvastuun iteraatiokaavalla (ks. kohta 1.) ja osakesidonnainen lisävakuutusvastuu \(\overline{V}_{v-1}^{Q(s)}\) saadaan kohdassa ”Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu vastuunsiirtotilanteissa” esitetyllä arviokaavalla. Sen jälkeen vuoden v suureet \(\Delta V_v^{TQ(s)}\) ja \(\Delta V_v^{QX(s)}\) lasketaan soveltamalla kohdassa ”Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu” esitettyjä laskentakaavoja vakuutuskohtaisesti.

Täydennyskerrointa vastaava määrä

Täydennyskerrointa vastaava määrä per 31.12.v on

\(\Delta R_v=b_{16(v)}\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\\+{\Large\frac{(1+i_0+b_{16(v)})^{0,5}-(1+i_0)^{0,5}}{(1+i_0)^{0,5}}}\bigg[ \sum\overline{V}_v^{VI}-\sum\sum\overline{V}_v^V(i_v)-\sum\sum\overline{V}_v^{VA}(i_v)-(1+i_0)\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\bigg].\)

Vastuunsiirtotilanteissa vuoden lopussa käytetään samaa kaavaa.

Pienten vakuutusten hoidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen luettava määrä

Pienten vakuutusten hoidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen luettava määrä per 31.12.v lasketaan sopimustyönantajien vakuutusten osalta kaavalla

\(P^{H(T)}_v=\Sigma\left[(u^T_v\Sigma S_v)^+;h_v(C)\cdot \left(\frac{S^3_v-max(S^2_v;\Sigma S_v)}{S^3_v-S^2_v}\right)^+\right],\)

missä tarvittavat vakiot ilmoitetaan vuosittain laskuperusteissa. Suure on nolla ennen vuotta 2023. Vastuunsiirtotilanteissa vuoden lopussa käytetään samaa kaavaa.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu per 31.12.v lasketaan eläkelaitoskohtaisesti kaavalla

\(V_v^{Q’}=(1+i_0+b_{16(v)}+\lambda_v\cdot j_v)\overline{V}_{v-1}^Q-\Delta V_v^{QX}\\+\lambda_v\cdot j_v\cdot\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\\+{\Large\frac{\lambda_v\big((1+j_v)^{0,5}-1\big)}{(1+i_0)^{0,5}}}\bigg[ \sum\overline{V}_v^{VI}-\sum\sum\overline{V}_v^V(i_v)-\sum\sum\overline{V}_v^{VA}(i_v)-(1+i_0)\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\bigg]\\+\lambda_v(j_v-b_{1(v)})\overline{V}_{v-1}^T\\+{\Large\frac{\lambda_v\big((1+j_v)^{0,5}-(1+b_{1(v)})^{0,5}\big)}{(1+b_{1(l.v)})^{0,5}}}\bigg[ \overline{V}_v^{T^*}-(1+b_{1(v)})\overline{V}_{v-1}^T\bigg],\)

missä

\(\Delta V_v^{QX}=(1+b_{1(v)})\bigg[\overline{V}_{v-1}^Q-0,01\Big(\sum \overline{V}_{v-1}^{VI}+\overline{V}_{v-1}^T+\overline{V}_{v-1}^Q\Big)\bigg]^{+}\)

on osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun ylärajan ylite per 31.12.v ja suure

\(\overline{V}_v^{T^*}=(1+b_{1(v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^T+(1+b_{1(l.v)})^{0,5}\Big[(1-q_v^a)\sum{P_v^T}-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum\sum S_v\Big]\)

lasketaan samaan tapaan kuin tasausvastuu \(\overline{V}_v^T\).

Järjestelmätasolla tasattu osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu lasketaan kaavalla

\(V_v^Q=\overline{k}_v \bigg[\Big(\overline{V}_v^{T^*}+\Delta R_v-\sum\sum\overline{V}_v^V(i_v)-\sum\sum\overline{V}_v^{VA}(i_v)+\Delta V_{v}^{QX}-P_v^{H(T)}\Big)+\sum\overline{V}_v^{VI}+V_v^{Q’}\bigg]\)

ja osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun tasaava osa kaavalla

\(\Delta V_{v}^{TQ}=V_{v}^{Q’}-V_{v}^{Q}.\)

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu vastuunsiirtotilanteissa

Vastuunsiirtotilanteissa osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu lasketaan vakuutuskohtaisesti edellä olevilla kaavoilla. Tarkasteltavaa vakuutusta vastaava osuus vastuusta \(\overline{V}_{v-1}^{Q}\) saadaan suhteuttamalla vakuutuksen vastuu koko kannan vastuuseen kaavalla

\(\overline{V}_{v-1}^{Q(s)}=\overline{V}_{v-1}^Q\cdot{\Large\frac{\overline{V}_{v-1}^{VI}+\overline{V}_{v-1}^{T(s)}}{\sum\Big(\overline{V}_{v-1}^{VI}+\overline{V}_{v-1}^{T}\Big)}}\),

missä suure \(\overline{V}_{v-1}^{T(s)}\) on tarkasteltavan vakuutuksen tasausvastuu, joka lasketaan yllä määritellyllä iteraatiokaavalla. Kaavoissa esiintyvä yläindeksi \((s)\) viittaa vastuunsiirrossa olevaan vakuutukseen.

Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuu

Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuu per 31.12.v on

\(\overline{V}_v^{TL}=(1+b_{1(v)})(1-q_v^L)\overline{V}_{v-1}^{TL}+(1+b_{1(l.v)})^{0,5}\sum{P_v}-H_v-M_v,\)

missä

\(H_v=0,01q_v^L(1+b_{1(v)})\overline{V}_{v-1}^{TL}\).

Suure \(\sum{P_v}\) on summa vakuutuskohtaisista korjausmaksuista ja sen oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa.

Vastuunsiirtotilanteissa lisäeläketurvan kanta siirretään vastaanottavalle eläkelaitokselle tapauskohtaisesti joko kokonaan tai ei ollenkaan. Tällöin kannansiirtoon liittyvä lisäeläketurvan tasausvastuu \(\overline{V}_v^{TL(s)}\) on joko \(\overline{V}_v^{TL}\) tai nolla.

Rekisteröidyn lisäeläketurvan maksu tasaukseen

Rekisteröidyn lisäeläketurvan maksu tasaukseen per 1.7.v on

\(B_v^{bL}=q_v^L(1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^{TL}.\)

Saatava/velka kustannustenjaosta

Eläkesäätiön tai eläkekassan saatava/velka kustannustenjaosta per 31.12.v on

\(\overline{V}_{v}^{T’}+(1+b_{17(l.v)})^{0,5}\bigg[E_v^M-\sum E_v+(1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^{T’}\\-q_v^a\Big((1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^T+B_v^a\Big)-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})S_v^{psm}-B_v^{bL}-B_v^m\bigg]\)

\(-\) saadut ennakot korkoutettuna vakuutusmaksukorolla \(b_{17}\) per 31.12.v

\(+\) maksetut ennakot korkoutettuna vakuutusmaksukorolla \(b_{17}\) per 31.12.v,

missä \(E_v^M\) on eläkelaitoksen vuonna v maksamien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkkeen osat, mutta ei VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia) ja \(\sum E_v\) on vuonna v maksettujen, eläkelaitoksen omalla vastuulla olevien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää myös muiden eläkelaitosten maksamat eläkkeen osat).

Suureet \(E_v^M\), \(\sum E_v\), \(B_v^a\), \(S_v^{psm}\) ja \(B_v^m\) ovat korkouttamattomia summia ja niiden oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa.

Ennakot sisältävät TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn sekä TVR-maksun ja palkattomien kustannustenjakojen ennakot. Lisäksi eläkesäätiöille ja niille eläkekassoille, joilla ei ole YEL-osastoa, ennakoihin sisältyy YEL:n mukainen erä.

Tuottovaatimus vuoden lopussa

Eläkesäätiöiden ja -kassojen tuottovaatimus per 31.12.v on

\((i_0+b_{16(v)}+\lambda_v\cdot j_v)\overline{V}_{v-1}^Q\\ +(i_0+b_{16(v)}+\lambda_v\cdot j_v)\overline{V}_{v-1}^{VI}+{\Large\frac{(1+i_0+b_{16(v)})^{0,5}-1+\lambda_v\big((1+j_v)^{0,5}-1\big)}{(1+i_0)^{0,5}}}\\ \cdot\bigg[\overline{V}_v^{VI}-\sum \overline{V}_v^V(i_v)-\sum \overline{V}_v^{VA}(i_v)-(1+i_0)\overline{V}_{v-1}^{VI}\bigg]\\ +\Big((b_{1(v)}+\lambda_v(j_v-b_{1(v)})\Big)\overline{V}_{v-1}^T+\bigg((1+b_{1(l.v)})^{0,5}-1+\lambda_v\Big((1+j_v)^{0,5}-(1+b_{1(v)})^{0,5}\Big)\bigg)\\ \cdot\Bigg[(1-q_v^a)\overline{P}_v^T-q_v^a(1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^T-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum S_v\Bigg]\\ +b_{1(v)}\cdot\overline{V}_{v-1}^{TL} +{\Large\frac{(1+b_{1(l.v)})^{0,5}-1}{(1+b_{1(l.v)})^{0,5}}}\bigg[(1+b_{1(l.v)})^{0,5}\sum P_v-q_v^{L} (1+b_{1(v)})\overline{V}_{v-1}^{TL}-H_v-M_v\bigg]\\ +V_{v-1}^{Q’}(TUTK)-V_{v-1}^{Q’}(TP).\)

Kaavassa rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuuseen liittyvät termit koskevat vain TEL-lisäeläketurvaa vakuuttavia kassoja.

Alkaneiden eläkkeiden eläkevastuu

Alkaneiden eläkkeiden eläkevastuu lasketaan eläkelajikohtaisesti sosiaali- ja terveysministeriön antamien tai vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti kaikille vuoden loppuun mennessä myönnetyille, seuraavan vuoden alussa maksettaville vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille.

Varaus tuntemattomia työkyvyttömyyseläkkeitä varten lasketaan niille eläkkeille, joiden eläketapahtuma on sattunut ennen vuodenvaihdetta ja eläke on myönnetty vuodenvaihteen jälkeen.

Vastaisten eläkkeiden eläkevastuu

Vastaisten vanhuuseläkkeiden eläkevastuu lasketaan vuoden loppuun mennessä muodostuneen rahastoidun osan perusteella. Vastaisten työkyvyttömyyseläkkeiden eläkevastuu lasketaan koko vuoden palkkasumman perusteella.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 30.12.2023 – toistaiseksiJulkaistu 8.12.2023
Muutokset edelliseen versioon

Lisätty tasausvastuun kaavaan pienten valuutusten hoitokulusuure PH(T) sekä täsmennetty poikkeusvuosien käsittelyä.

Eläkelaitokset laskevat alla olevat kustannustenjakoon liittyvät suureet, jotka on kirjoitettu korkojen osalta auki laskuperusteasiain neuvottelukunnan syksyllä 2023 sopimalla tavalla. Korot on kirjoitettu auki ohjeessa ”Vakuutusteknisten suureiden laskennassa käytetyt korot”. Suureiden määrittelyt, voimaantulosäännöt sekä mahdolliset yksittäisiä vuosia koskevat poikkeussäännöt löytyvät työeläkelaitosten laskuperusteista. Poikkeussäännöissä suureiden korkoutus lasketaan tässä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Merkinnällä \(kk.v\) tarkoitetaan vastuunlaskentahetken mukaista kuukautta keskelle vuotta \(v\) laskettaessa. Keskelle vuotta laskettavien suureiden kaavoihin on lisäksi sisällytetty max- ja min-funktioita. Näitä on käytetty sillä periaatteella, että vasen puoli toteutuu alkuvuoden tapauksessa (\(kk\) ≤ 6) ja oikea puoli loppuvuoden tapauksessa.

Tässä ohjeessa eläkesäätiöiden ja -kassojen suureelle \(\overline{P}_v^T\) ja \(\overline{P}_{kk.v}^T\) käytetään merkintää \(P_v^T\) ja vastaavasti \(P_{kk.v}^T\). Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuusta käytetään merkintää \(\overline{V}_{kk.v}^{TL}\) tai \(\overline{V}_{v}^{TL}\) merkinnän \(\overline{V}_{kk.v}^{T}\) tai vastaavasti \(\overline{V}_{v}^{T}\) sijaan selkeyden vuoksi. Muuten käytetyt merkinnät ovat kuten työeläkeyhtiöiden, eläkesäätiöiden ja -kassojen laskuperusteissa on määritelty. Tilinpäätösvaiheessa eläkesäätiöillä ja -kassoilla käytetään myös suuretta \(P_v^T\) ilman yläviivaa kuten yhtiöillä.

Tasausvastuu

Tasausvastuu hetkellä \(kk.v\) lasketaan eläkelaitoskohtaisesti kaavalla

\(\overline{V}_{kk.v}^T=(1+b_{1(kk.v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^T\\+(1+b_{1(kk.v)})(1+b_{1(a.v)})^{-0,5}\Big[(1-q_v^a)\sum{P_{kk.v}^T}-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum\sum{S_{kk.v}}\Big]\\+\Delta R_{kk.v}-P^{H(T)}_{kk.v}.\)

Hakasulkeissa olevat suureet \(\sum P_{kk.v}^T\) ja \(\sum\sum S_{kk.v}\) ovat korkouttamattomia summia ja niiden oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa. Ansiot ja maksun tasausosat summataan sellaisinaan suureisiin, riippumatta siitä, mihin kuukauteen tai päivään ansiot kohdistuvat. Niistä vähennetään valtion eläkerahastoon vuodelta v suoritettava siirtymämaksu.

Tasausvastuu vastuunsiirtotilanteissa

Vastuunsiirtotilanteissa tasausvastuu lasketaan vakuutuskohtaisesti kahdessa vaiheessa seuraavasti.

1. Ensin lasketaan vakuutuskohtainen tasausvastuu neljältä takautuvalta vuodelta iteraatiokaavalla

\(\overline{V}_{v-j}^{T(s)}=(1+b_{1(v-j)})(1-q_{v-j}^a)\overline{V}_{(v-j)-1}^{T(s)}\\+(1+b_{1(l.v-j)})^{0,5}\Big[(1-q_{v-j}^a)P_{v-j}^T-(q_{v-j}^b+q_{v-j}^s-q_{v-j}^{TVR(y)})\sum{S_{v-j}}\Big]\\+\Delta R_{v-j}^{(s)}-\sum\overline{V}_{v-j}^{V}(i_{v-j}) -\sum\overline{V}_{v-j}^{VA}(i_{v-j})+{\Large\frac{\overline{V}_{v-j}^{VI}}{\sum\overline{V}_{v-j}^{VI}}}\Big[\Delta V_{v-j}^{TQ}+\Delta V_{v-j}^{QX}\Big]-P^{H(T)(s)}_{v-j},\)

missä \(j=1, 2, 3, 4\) ja

\(\overline{V}_{v-5}^{T(s)}=\sum\overline{V}_{v-5}^T {\Large\frac{P_{v-4}^T}{\sum P_{v-4}^T}}\)

on arvio tarkasteltavan vakuutuksen tasausvastuusta vuonna \(v-5\), joka saadaan vuoden \(v-5\) koko kannan tasausvastuusta vuoden \(v-4\) tasausmaksujen suhteessa.

2. Sen jälkeen vakuutuskohtainen tasausvastuu hetkellä \(kk.v\) on

\(\overline{V}_{kk.v}^{T(s)}=(1+b_{1(kk.v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^{T(s)}\\+(1+b_{1(kk.v)})(1+b_{1(a.v)})^{-0,5}\Big[(1-q_v^a)P_{kk.v}^T-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum{S_{kk.v}}\Big]\\+\Delta R_{kk.v}^{(s)}-P^{H(T)(s)}_{kk.v}.\)

Edellä olevissa kaavoissa esiintyvä yläindeksi \((s)\) viittaa vastuunsiirrossa olevaan vakuutukseen.

Täydennyskerrointa vastaava määrä

Täydennyskerrointa vastaava määrä vastuunlaskentahetkellä \(kk.v\) on

\(\Delta R_{kk.v}=\Big[(1+i_0+b_{16})_{(kk.v)}-(1+i_0)^{kk/12}\Big]\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\\+{\Large\frac{{(1+i_0+b_{16})_{(kk.v)}}^{0,5}-(1+i_0)^{kk/24}}{(1+i_0)^{kk/24}}}\bigg[\sum\overline{V}_{kk.v}^{VI}-(1+i_0)^{kk/12}\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\bigg],\)

missä \(\overline{V}_{kk.v}^{VI}\) on eläkevastuu vastuunlaskentahetkellä.

Vastuunsiirtotilanteissa käytetään samaa kaavaa.

Pienten vakuutusten hoidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen luettava määrä

Pienten vakuutusten hoidosta aiheutuvien kulujen kattamiseen luettava määrä lasketaan sopimustyönantajien vakuutusten

osalta. Mikäli vakuuttaminen jatkuu kuukauden kk jälkeen, eläkelaitos arvioi suureen esimerkiksi kaavalla \( \frac{kk}{12}P^{H(T)}_{v-1} \). Mikäli vakuutus päättyy vastuunsiirtoon, lasketaan suure tarkasti kaavalla

\(P^{H(T)}_{kk.v}=\begin{cases}(1+b_{1(kk.v)})(1+b_{1(v)})^{-1}P^{H(T)}_{v}, \textsf{ jos $v\geq 2023$ ja}\\ 0 \textsf{,jos }v<2023. \end{cases}\)

Tässä

\(P^{H(T)}_v=\Sigma\left[(u^T_v\Sigma S_v)^+;h_v(C)\cdot \left(\frac{S^3_v-max(S^2_v;\Sigma S_v)}{S^3_v-S^2_v}\right)^+\right],\)

missä tarvittavat vakiot ilmoitetaan vuosittain laskuperusteissa.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu hetkellä \(kk.v\) lasketaan eläkelaitoskohtaisesti kaavalla

\(V_{kk.v}^{Q’}=((1+i_0+b_{16})_{(kk.v)}+\lambda_v\cdot j_{kk.v})V_{v-1}^{Q}\\+\lambda_v\cdot j_{kk.v}\cdot \sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\\+{\Large\frac{\lambda_v\big((1+j_{kk.v})^{0,5}-1\big)}{(1+i_0)^{kk/24}}}\bigg[\sum\overline{V}_{kk.v}^{VI}-(1+i_0)^{kk/12}\sum\overline{V}_{v-1}^{VI}\bigg]\\+\lambda_v\big(j_{kk.v}-b_{1(kk.v)}\big)\overline{V}_{v-1}^{T}\\+{\Large\frac{\lambda_v\big((1+j_{kk.v})^{0,5}-(1+b_{1(kk.v)})^{0,5}\big)}{1+b_{1(kk/2\to kk.v)}}}\bigg[\overline{V}_{kk.v}^{T^*}-(1+b_{1(kk.v)})\overline{V}_{v-1}^{T}\bigg],\)

missä suure

\(\overline{V}_{kk.v}^{T^*}=(1+b_{1(kk.v)})(1-q_v^a)\overline{V}_{v-1}^{T}\\+(1+b_{1(kk.v)})(1+b_{1(a.v)})^{-0,5}\Big[(1-q_v^a)\sum P_{kk.v}^T-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})\sum\sum S_{kk.v}\Big]\)

lasketaan samalla tavalla kuin tasausvastuu \(\overline{V}_{kk.v}^{T}\). Suureessa \(V_{kk.v}^{Q’}\) tasausvastuun muutoksen korkoutus on tehty loppuvuoden tapaan siten, että nimittäjässä se vastaa vuonna \(v\) korkoutusta hetkestä \(kk/2\) hetkeen \(kk\) ja osoittajassa koko jakson korkoa käyttäen.

Suureita \(\Delta V_{kk.v}^{QX}\), \(V_{kk.v}^{Q}\) ja \(\Delta V_{kk.v}^{TQ}\) ei lasketa keskellä vuotta, vaan ne sisältyvät suureeseen \(V_{kk.v}^{Q’}\).

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu vastuunsiirtotilanteissa

Vastuunsiirtotilanteissa osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu lasketaan vakuutuskohtaisesti ylläolevaa kaavaa soveltaen. Tarkasteltavaa vakuutusta vastaava osuus vastuusta \(V_{v-1}^{Q}\) saadaan vakuutuksen ja koko kannan vastuiden suhteessa kaavalla

\(\overline{V}_{v-1}^{Q(s)}=\overline{V}_{v-1}^Q\cdot{\Large\frac{\overline{V}_{v-1}^{VI}+\overline{V}_{v-1}^{T(s)}}{\sum\Big(\overline{V}_{v-1}^{VI}+\overline{V}_{v-1}^{T}\Big)}},\)

missä \(\overline{V}_{v-1}^{T(s)}\) on tarkasteltavan vakuutuksen tasausvastuu, joka lasketaan yllä esitetyllä iteraatiokaavalla. Edellä olevassa kaavassa esiintyvä yläindeksi \((s)\) viittaa vastuunsiirrossa olevaan vakuutukseen.

Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuu

Rekisteröidyn lisäeläketurvan tasausvastuu hetkellä \(kk.v\) on

\(\overline{V}_{kk.v}^{TL}=(1+b_{1(kk.v)})(1-q_v^L)\overline{V}_{v-1}^{TL}+(1+b_{1(kk.v)})(1+b_{1(a.v)})^{-0,5}\sum P_{kk.v}-H_{kk.v}-M_{kk.v},\)

missä

\(H_{kk.v}=0,01\cdot q_v^L(1+b_{1(kk.v)})\frac{kk}{12}\cdot\overline{V}_{v-1}^{TL}.\)

Suure \(\sum{P_{kk.v}}\) on summa hetkeen \(kk.v\) mennessä kertyneistä vakuutuskohtaisista korjausmaksuista ja sen oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa.

Vastuunsiirtotilanteissa lisäeläketurvan kanta siirtyy luovuttavalta eläkelaitokselta vastaanottavalle eläkelaitoksille tapauskohtaisesti joko kokonaan tai ei ollenkaan. Tällöin siirrettävään kantaan liittyvä  lisäeläketurvan tasausvastuu \(\overline{V}_{kk.v}^{TL(s)}\) on joko \(\overline{V}_{kk.v}^{TL}\) tai nolla.

Rekisteröidyn lisäeläketurvan maksu tasaukseen

Rekisteröidyn lisäeläketurvan maksu tasaukseen per 1.7.v on

\(B_v^{bL}=q_v^L(1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^{TL}.\)

Saatava/velka kustannustenjaosta

Eläkesäätiön tai eläkekassan saatava/velka kustannustenjaosta kuukauden \(kk\) viimeisen päivän tasossa on

\( (1+b_{17(kk.v)})(1+b_{17(a.v)})^{-0,5}\bigg[E_v^M-\sum E_v+(1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^{T’}\\-q_v^a\Big((1+b_{1(a.v)})^{0,5}\overline{V}_{v-1}^T+B_v^a\Big)-(q_v^b+q_v^s-q_v^{TVR(y)})S_v^{psm}-B_v^{bL}-B_v^m\bigg]\)

\(-\) saadut ennakot korkoutettuna vakuutusmaksukorolla kuukauden \(kk\) viimeiselle päivälle vuonna \(v\)

\(+\) maksetut ennakot korkoutettuna vakuutusmaksukorolla kuukauden \(kk\) viimeiselle päivälle vuonna \(v\),

missä \(E_v^M\) on eläkelaitoksen vuonna v maksamien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkkeen osat, mutta ei VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia) ja \(\sum E_v\) on vuonna v maksettujen, eläkelaitoksen omalla vastuulla olevien lakisääteisten eläkkeiden ja kuntoutusrahojen määrä (sisältää myös muiden eläkelaitosten maksamat eläkkeen osat).

Suureet \(E_v^M\), \(\sum E_v\), \(B_v^a\), \(S_v^{psm}\) ja \(B_v^m\) ovat korkouttamattomia summia ja niiden oletetaan olevan hetken 1.7.v tasossa.

Ennakot sisältävät TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyn sekä TVR-maksun ja palkattomien kustannustenjakojen ennakot. Lisäksi eläkesäätiöille ja niille eläkekassoille, joilla ei ole YEL-osastoa, ennakoihin sisältyy YEL:n mukainen erä.

Alkaneiden eläkkeiden eläkevastuu

Alkaneiden eläkkeiden eläkevastuu vastuunlaskentahetkellä \(kk.v\) lasketaan eläkelajikohtaisesti soveltaen sosiaali- ja terveysministeriön antamia tai vahvistamia laskuperusteita. Eläkevastuu lasketaan kaikille vastuunlaskentahetkeen mennessä myönnetyille, seuraavan kuukauden alussa maksettaville vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille. Eläkevastuu lasketaan myös niille myönnetyille työkyvyttömyyseläkkeille, joiden eläketapahtuma on sattunut ja eläkehakemus on vastaanotettu viimeistään vastuunlaskentahetkellä.

Varaus tuntemattomia työkyvyttömyyseläkkeitä varten lasketaan niille eläkkeille, joiden eläketapahtuma on sattunut ennen vastuunlaskentahetkeä ja eläkehakemus on vastaanotettu vastuunlaskentahetken jälkeen. Kun \({}^2V^{I}_v\) on laskuperusteiden mukainen varaus tuntemattomille työkyvyttömyyseläkkeille 31.12.v., niin vuonna \(v\) kuukauden \(kk\) lopussa varaus on

\({}^2V^{I}_{kk.v}=\frac{kk}{12}  {}^2V^{I}_v + (1-\frac{kk}{12})  {}^2V^{I}_{v-1}\).

Vastaisten eläkkeiden eläkevastuu

Vastaisten vanhuuseläkkeiden eläkevastuu lasketaan vastuunlaskentahetkeen mennessä muodostuneen rahastoidun eläkkeen perusteella.

Vastaisten työkyvyttömyyseläkkeiden eläkevastuu lasketaan, kuten tuntemattomien varaus, jaksottamalla laskuperusteiden vuoden lopulle määriteltyä suuretta \(\overline{V}^I_v\). Vastaisten työkyvyttömyyseläkkeiden vastuu vuoden \(v\) kuukauden \(kk\) lopussa on

\(\overline{V}^I_{kk.v}={}^1k_v^{VI} P^{I}_{kk.v}(1)+\frac{kk}{12} {}^2k_v^{VI} P^{I}_{v-1}(1) + (1-\frac{kk}{12}) \overline{V}^I_{v-1}\),

missä \({}^1k_v^{VI}\) ja \({}^2k_v^{VI}\) ovat laskuperusteissa määrätyt kertoimet ja \(P^{I}_{kk.v}(1)\) laskuperusteissa määrätty vakuutuskohtaiseen palkkasummaan perustuva maksun teoreettinen työkyvyttömyyseläkeosa vuoden \(v\) alusta kuukauden \(kk\) loppuun.

Eläkevastuut lasketaan interpoloimalla pääoma-arvot vastuunlaskentahetkelle.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.