Siirtymämaksu on järjestely, joka liittyy vain valtion liiketoimintojen yhtiöittämiseen.

Lakia siirtymämaksusta sovelletaan sellaisiin erikoistilanteisiin, joissa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia muutetaan osakeyhtiöiksi tai niiden toimintaa siirretään jo olemassa oleville osakeyhtiöille.

Laki koskee vain sellaisia siirtoja, joissa samanaikaisesti valtion palveluksesta siirrettäviä virka- tai työsuhteessa olevia henkilöitä on vähintään 200.

Yksityisten alojen työeläkelaitos, jossa uusi valtionyhtiö on vakuuttanut valtiolta siirtyneet työntekijänsä, maksaa valtiolle siirtymämaksua. Maksun tarkoitus on tulouttaa valtiolle osa valtion eläkejärjestelmästä TyEL:iin siirtyvien henkilöiden tulevista vakuutusmaksuista, kattamaan siirtyvän henkilöstön valtiolle aiheuttamia eläkekustannuksia.