Siirtymämaksun henkilöpiirin määräytyminen

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 16.6.2022 – toistaiseksiJulkaistu 16.6.2022

Lakia siirtymämaksusta sovelletaan sellaiseen järjestelyyn, jossa samalla yhtiöittämishankkeella yksi tai useampia valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia tai niiden osia muutetaan osakeyhtiöiksi tai niiden toimintaa siirretään jo olemassa oleviin osakeyhtiöihin. Edellytyksenä on lisäksi, että samanaikaisesti siirrettävien työntekijöiden määrä on vähintään 200.

Saman hankkeen katsotaan olevan kyseessä silloin, kun henkilösiirrot liittyvät samaan lakiin ja niillä on keskinäinen yhteys.

Siirtyvät henkilöt pysyvät siirtymämaksun piirissä työoikeudellisen työsuhteen jatkuessa heidän:

  • ollessaan virkavapaalla tai vastaavalla yhtiöittämishetkellä tai myöhemmin
  • siirtyessään osa-aikaeläkkeelle.

Sen sijaan, jos työntekijän työoikeudellinen työsuhde yhtiöön päättyy, häntä ei enää pidetä vanhana työntekijänä eikä hän kuulu siirtymämaksun piiriin, vaikka hän myöhemmin tulisikin uudelleen yhtiön palvelukseen.

Järjestely kuuluu siirtymämaksun piiriin niin kauan kuin siirrettyjen työntekijöiden määrä yhtiössä on vähintään 200. Seurattaessa 200 henkilön rajamäärää työntekijöiden lukumäärällä kalenterivuoden lopussa tarkoitetaan niiden työntekijöiden lukumäärää, joiden työoikeudellinen työsuhde on voimassa tai päättyy vuoden viimeisenä päivänä. Vakuuttava TyEL-eläkelaitos seuraa rajamäärän täyttymistä ja ilmoittaa vuosittain arvion työntekijöiden lukumäärästä Eläketurvakeskukselle. Arvio voi esimerkiksi perustua tulorekisteriin tehtyihin ansioilmoituksiin. Jos siirrettyjen työntekijöiden lukumäärä alittaa 200, TyEL-eläkelaitos tekee siitä selvityksen Eläketurvakeskukselle.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Vähintään 200 valtion vanhaa työntekijää siirretään osakeyhtiöihin samanaikaisesti yhdellä yhtiöittämishankkeella. Yhtiöittämisvuodelta maksetaan siirtymämaksua koko siirtyneen henkilöstön osalta. Vuonna v+1 siirtymämaksua maksetaan vain niiden yhtiöiden työntekijöistä, joissa vuoden v lopussa on vähintään 200 valtion vanhaa työntekijää.

Siirtymämaksua maksetaan kymmeneltä kalenterivuodelta järjestelyn toteuttamisvuosi mukaan lukien edellyttäen, että 200 henkilön rajamäärä ei tänä aikana alitu.

 

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Siirtymämaksun piirissä olevaan osakeyhtiöön tulee myöhemmin vuonna w uuden järjestelyn johdosta kerralla lisää vähintään 200 valtion vanhaa työntekijää. Näistä maksetaan siirtymämaksua yhtiölle vahvistetun alkuperäisen siirtymämaksuajan eli vuoden v+9 loppuun edellyttäen, että 200 henkilön rajamäärä ei vuosina v ja w siirtyneiden vanhojen työntekijöiden yhteismäärän osalta alitu.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Vähintään 200 vanhaa työntekijää siirretään kerralla vuonna w muuhun yritykseen. Näistä maksetaan siirtymämaksua alkuperäisen siirtymämaksuajan eli vuoden v+9 loppuun edellyttäen, että vanhojen työntekijöiden määrä uudessa yhtiössä ei alita 200 työntekijän rajamäärää. Näin menetellään myös silloin, jos siirron kohteena oleva yritys on jo ennestään siirtymämaksulain piirissä.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Siirtymämaksun piirissä olevan osakeyhtiön vanhojen työntekijöiden määrä vähenee siten, että vuoden w-1 lopussa heitä on alle 200. Tällöin vuodelta w ei makseta siirtymämaksua.

Jos yhtiölle vuonna z tulee kerralla lisää vähintään 200 vanhaa valtion työntekijää uuden järjestelyn johdosta ennen yhtiölle vahvistetun 10 vuoden siirtymämaksuajan päättymistä, otetaan uusien siirrettyjen työntekijöiden lisäksi myös alkuperäisestä yhtiöityksestä vielä jäljellä olevat vanhat työntekijät mukaan siirtymämaksuun vuosille z…(v+9).