EU:n eläkejärjestelmään siirrettävät eläkeoikeudet otetaan huomioon maksuvuoden TyEL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä, YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa ja palkattomien aikojen kustannustenjaossa.

Yksityisen alan eläkelaitokset noudattavat siirtomäärien osalta viimeisen eläkelaitoksen periaatetta ja ilmoittavat eläkemenotiedostolla kaikki maksamiensa EU-siirtomäärien kertasuoritukset kustannustenjaon selvittelyjä varten.

TyEL-peruseläketurvan ja MEL-vastuunjako-osan vanhuuseläkeoikeuksien siirtomäärät jaetaan rahastoituun ja yhteisesti kustannettavaan osaa.

TyEL-peruseläketurvan ja MEL-vastuunjako-osan työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeoikeuksien siirtomäärät ovat kokonaan yhteisesti kustannettavia.

Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkeoikeuksien MEL-ylitteitä vastaavat siirtomäärät kustantaa Merimieseläkekassa.

YEL-eläketurvan eläkeoikeuksien siirtomäärät ovat kaikkien YEL-eläketurvaa vakuuttavien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia.

MYEL:n mukaan kertyneen osan kustantaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien siirtomäärät ovat palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osien kustannustenjakoon osallistuvien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia.

Julkisen alan eläkelaitokset osallistuvat eläkeoikeuden siirtojen osalta vain palkattomien aikojen kustannustenjakoon ja ilmoittavat vain palkattomilta ajoilta karttuneiden eläkkeen osiin liittyviä siirtomääriä.

Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta opintojen ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta annetun lain (VEKL) perusteella karttunutta eläkeoikeutta ei siirretä EU:n eläkejärjestelmään.