TyEL:n ja MEL:n mukaiset kuntoutusetuudet kustannustenjaossa

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Jos TyEL- tai MEL-eläkelaitos myöntää kuntoutusrahan, jonka kuntoutustapahtumapäivä on vuonna 2006 tai sen jälkeen, kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa olisi ollut, jos kuntoutusrahan sijaan olisi myönnetty työkyvyttömyyseläke.

Kuntoutusrahaan sisältyvä MEL-ylite (myös Merimieseläkekassan maksamaan kuntoutusrahaan sisältyvä MEL-ylite) on yhteisesti kustannettavaa.

Jos kuntoutusrahan määrä muuttuu myöhemmän ensisijaisten etuuksien vähentämisen vaikutuksesta, kuntoutusrahan rahastoitu osa ei muutu. Jos maksettava kuntoutusraha on ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen pienempi kuin sen rahastoitu osa, kuntoutusraha on kokonaan rahastoitua osaa.

Osakuntoutusraha on puolet kuntoutusrahan määrästä. Osakuntoutusrahan rahastoitu osa määräytyy kuten kuntoutusrahan rahastoitu osa.

Jos kuntoutusrahan jälkeen myönnetään uusi kuntoutusraha entisin perustein, uuden kuntoutusrahan rahastoitu osa on yhtä suuri kuin alkuperäisen kuntoutusrahan rahastoitu osa.

TyEL-MEL-rahastoidun osan ylittävä osuus on kokonaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa (myös muiden lakien mukaiset eläkeosat ja palkattomien aikojen perusteella karttuneet eläkkeen osat). Vuodesta 2007 lähtien kuntoutusrahan VEKL:n perusteella karttuneet etuudet peritään valtiolta. Vuonna 2006 maksettuja kuntoutusrahaan sisältyviä VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia ei kuitenkaan voi periä takautuvasti valtiolta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen ja kuntoutustukeen voidaan maksaa kuntoutuskorotusta, joka on 33 % ensisijaisilla etuuksilla vähennetystä työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen määrästä.

TyEL:n ja MEL:n mukainen kuntoutuskorotus (myös MEL-ylitteeseen tuleva kuntoutuskorotus) on TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 27.8.2020 – toistaiseksiJulkaistu 27.8.2020
Muutokset edelliseen versioon

Muutettu kuntoutusavustuksen jälkeen myönnettävän kuntoutusrahan rahastoidun osan määrittely.

Kuntoutuksesta huolehtiva eläkelaitos vastaa kokonaan kuntoutukseen liittyvistä muista kustannuksista kuin kuntoutusrahasta tai kuntoutuskorotuksesta. Tällaisia muita kustannuksia ovat esimerkiksi

  • kuntoutuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset
  • lääkärinpalkkiot ja
  • harkinnanvarainen kuntoutusavustus.

Jos kuntoutusavustuksen jälkeen myönnetään uusi kuntoutusraha entisin perustein, sen rahastoitu osa on yhtä suuri kuin kuntoutusrahan rahastoitu osa, jos kuntoutusavustuksen sijaan olisi myönnetty kuntoutusraha.

Vuodesta 2007 lähtien kuntoutusavustukseen sisältyvät VEKL:n perusteella karttuneet etuudet peritään valtiolta. Vuonna 2006 maksettuja kuntoutusavustukseen sisältyviä VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia ei kuitenkaan voi periä takautuvasti valtiolta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.