TyEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet lukuun ottamatta MEL-ylitteitä ovat kokonaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kuuluvat kustannustenjakoperusteen hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^b\). Suureessa \(E_v^b\) ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeen osia.