TyEL- ja MEL –osittaiset varhennetut vanhuuseläkkeet lukuun ottamatta MEL-ylitettä ovat kokonaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kuuluvat kustannustenjakoperusteen hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^a\). Suureessa \(E_v^a\) ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkeosia.