TyEL:n ja ja MEL:n mukaiset osa-aikaeläkkeet lukuun ottamatta MEL-ylitteitä ovat kokonaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kuuluvat kustannustenjakoperusteen hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^b\).