MEL:n mukaiset eläkkeet kustannustenjaossa

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. MEL-työsuhteen päättyessä Merimieseläkekassa laskee MEL-vapaakirjan vastuunjako-osan perusmäärän. Se talletetaan ansaintarekisteriin 65 vuoden ikää vastaavana.

Eläkkeen laskemista varten Merimieseläkekassa laskee jatkuvaan työsuhteeseen perustuvan MEL-vastuunjako-osan perusmäärän ja ilmoittaa sen eläkkeen myöntävälle eläkelaitokselle.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Eläkelaitos, joka myöntää eläkkeen, tekee tarvittaessa ansaintarekisteristä tai Merimieseläkekassalta saatuun MEL-eläkeosan perusmäärään varhennusvähennyksen tai lykkäyskorotuksen sekä vähentää sen jälkeen mahdolliset ensisijaiset etuudet. Näin saadaan maksettavan MEL-eläkkeen määrä.

Ensisijaisilla etuuksilla vähennetyn MEL-ylitteen saamiseksi tehdään ensisijaisten etuuksien vähentäminen uudelleen siten, että MEL-eläkeosan sijasta käytetään varhennusvähennettyä tai lykättyä MEL-vastuunjako-osaa. Näin saadaan maksettava MEL-vastuunjako-osan määrä.

Maksettava MEL-ylite saadaan vähentämällä maksettavasta MEL-eläkkeestä maksettavan MEL-vastuunjako-osan määrä.

Kun määrätään TyEL-MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. MEL-eläkkeiden ylitteet peritään Merimieseläkekassalta eläkkeiden perintätiedostolla.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.