Eläkelaitos jakaa eläkeen osiin eläkkeen kustantamisen selvittämiseksi.

TyEL:n ja MEL:n mukaiset eläkkeet jaetaan rahastoituun ja yhteisesti kustannettavaan osaan. Eläkkeen rahastoidusta osasta vastaa jokin tietty tai jotkin tietyt eläkelaitokset. Yhteisesti kustannettavasta eläkkeestä vastaavat TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa yhdessä.

Määrättäessä TyEL-MEL-eläkkeen rahastoitua osaa MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL-eläkkeestä. MEL-vastuunjako-osan ylittävä osa MEL-eläkkeestä on MEL-ylitettä. Merimieseläkekassa kustantaa MEL-ylitteen.

YEL:n mukaiset peruseläkkeet sekä rekisteröidyt YEL-lisäeläkkeet ovat kokonaan YEL:n mukaista toimintaa vakuuttavien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia.

Rekisteröidyt TEL-lisäeläkkeet ja työnantajavakuutuksen mukaiset eläkkeet ovat TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettavia.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos kustantaa MYEL-eläketurvan ja vuoden 2000 lopussa voimassa olleen lain mukaisen MYEL-lisäeläketurvan.

Keva huolehtii JuEL-eläketurvan toimeenpanosta.

Kevalle hyvitettävät ja Kevalta perittävät eläkkeet, mukaan lukien eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvä kuntoutuskorotus, käsitellään kustannustenjaossa siten, että eläkkeet esitetään päätöksellä eriteltyinä Kevan (Laki Kevasta 66/2016), valtion (Laki valtion eläketurvan rahoituksesta 66/2016), Kirkon eläkerahaston (Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta 68/2016) ja Kansaneläkelaitoksen (Laki Kansaneläkelaitoksesta 731/2001) rahoitusvastuun mukaisiin osiin.

Keva rahoittaa ne valtion eläkkeet, jotka kuuluvat kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän välisistä omistajanvaihdostilanteista johtuvan korvausmenettelyn piiriin.

Vastaavasti valtio rahoittaa ne kunta-alan mukaiset eläkkeet, jotka kuuluvat kunnallisen ja valtion eläkejärjestelmän välisistä omistajanvaihdostilanteista johtuvan korvausmenettelyn piiriin.

Eläkelaitokset vastaavat yhteisesti palkattomilta ajoilta saatujen etuuksien perusteella karttuneiden maksettujen eläkkeen osien kustannuksista.

VEKL:n perusteella maksetun etuuden kustantaa valtio.