Luovutusajankohta

Luovutusajankohdalla tarkoitetaan vakuutustoiminnan luovuttamisesta laaditussa luovutussopimuksessa mainittua Finanssivalvonnan hyväksymää ajankohtaa, jolloin vakuutustoiminta siirtyy luovuttavalta eläkelaitokselta vastaanottavalle eläkelaitokselle. Finanssivalvonta voi määrätä luovuttamiselle myös jonkin luovutussopimuksessa mainittua myöhemmän ajankohdan, jota tällöin pidetään luovutusajankohtana. Luovutusajankohta on yleensä kuukauden ensimmäinen tai viimeinen päivä.

Vastuunlaskentahetki ≈ luovutusajankohta

Vastuunlaskentahetkellä tarkoitetaan päivää, jolle eläkevastuut on laskettu eläkelaitoksen luovuttaessa vakuutustoimintaa toiselle eläkelaitokselle. Vastuunlaskentahetki on joko sama kuin luovutusajankohta tai jos luovutusajankohta on kuukauden ensimmäinen päivä, on eläkevastuut yleensä laskettu edellisen kuukauden viimeiselle päivälle.