Pääsääntö on, että Suomessa tehtävä työ vakuutetaan Suomessa

Työeläkelainsäädännössä lähtökohtana on, että Suomessa tehtävä työ (myös etätyö) vakuutetaan Suomessa.

Yksityisen alan työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen TyEL:n mukainen eläketurva. Merimieseläkelain piiriin kuuluvat työntekijät vakuutetaan MEL:n mukaan. Julkisen alan työskentely Suomessa vakuutetaan pääsääntöisesti julkisten alojen työeläkelakien mukaisesti.

Myös ulkomainen työnantaja on lähtökohtaisesti velvollinen järjestämään Suomessa työskentelevälle työntekijälleen eläketurvan TyEL:n mukaan.

Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa

Suomalainen työnantaja ei ole velvollinen vakuuttamaan ulkomailta Suomeen lähetettyä ja Suomessa työskentelevää työntekijää, jos

  • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten nojalla jonkin muun maan lainsäädäntöä ja työntekijällä on A1-todistus
  • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja työntekijällä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä.

Ulkomainen työnantaja ei ole velvollinen vakuuttamaan Suomessa työskentelevää työntekijäänsä, jos

  • työntekijään sovelletaan EU:n sosiaaliturva-asetusten nojalla jonkin muun maan lainsäädäntöä ja työntekijällä on A1-todistus
  • työntekijään sovelletaan toisen maan lainsäädäntöä Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen nojalla ja työntekijällä on todistus sovellettavasta lainsäädännöstä
  • kyseessä on sopimuksettomasta maasta Suomeen enintään 2 vuodeksi lähetetty työntekijä
  • työntekijä tulee sopimuksettomasta maasta työskentelemään Suomeen enintään 2 vuodeksi yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja työnantaja on järjestänyt työntekijälleen eläketurvan muualla
  • ulkomainen työnantaja on saanut vapautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta Suomessa.