Suomella on sosiaaliturvasopimus seuraavien maiden kanssa:

  • Australia
  • Chile
  • Intia
  • Israel
  • Japani
  • Kanada
  • Kiina
  • Korea
  • Quebec ja
  • Yhdysvallat

Sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen työskentelemään tuleva työntekijä vakuutetaan Suomessa, ellei hän esitä todistusta siitä, että häneen sovelletaan Suomessa työskentelyn aikana sosiaaliturvasopimusmaan lainsäädäntöä. Tällainen sosiaaliturvasopimusmaasta Suomeen lähetetty työntekijä vakuutetaan siinä maassa, josta todistus on myönnetty.

Sosiaaliturvasopimuksissa määrätään siitä, missä maassa työnantajan tulee järjestää työntekijänsä sosiaaliturva, kun työntekijä työskentelee valtiossa, joka on osapuolena sosiaaliturvasopimuksessa. Nämä säännökset menevät kansallisen lainsäädännön edelle.