Euroopan unionin tuomioistuin koostuu unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta.

  • Unionin tuomioistuin vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) voimaantuloa (1.1.2009) edeltänyttä Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta.
  • Unionin yleinen tuomioistuin vastaa aikaisempaa yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuinta. 

Sosiaaliturvan koordinoinnissa unionin tuomioistuimen tuomioilla on tärkeä asema. Tuomioistuin on useassa tapauksessa ottanut kantaa esimerkiksi siihen, mitä kansallista lainsäädäntöä pidetään EU:n sosiaaliturva-asetukseen kuuluvana, ja mitä sosiaaliturvaetuuksia on näin ollen maksettava muihin EU-maihin. Unionin tuomioistuimella on siis keskeinen asema yhteisön oikeuden tulkinnassa ja kehityksessä.