Kun eläkeoikeudet on siirretty EU:n toimielimelle, siirron kohteena olevaa eläkeoikeutta vastaavaa eläkeoikeutta ei jää Suomen työeläkejärjestelmään.

Käytännössä tämä näkyy siinä, että siirrettävän eläkeoikeuden perustana olevat työsuhde- ja ansiotiedot siirretään Arekin rekisteriin ”EY-siirretty -tilaan”. Eläketurvakeskus säilyttää siirretyt tiedot myös paperiotteina.

Julkisten alojen eläkelaitosten tulisi säilyttää omat siirrettäviä eläkeoikeuksia koskevat tietonsa mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Jos eläkeoikeuden siirtäjän työ- tai virkasuhde jatkuu Suomessa hänen siirryttyään EU:n palvelukseen, katkaistaan työ- tai virkasuhde tai yrittäjätoiminta teknisesti EU-siirtomäärän laskentapäivän kuukauden loppuun.

Katkaisun jälkeen jatkuvasta tai siirron jälkeen alkaneesta työskentelystä karttuu normaalisti eläkettä.

Valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta opintojen ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta annetun lain perusteella karttunutta eläkeoikeutta ei oteta huomioon EU-siirtomäärää laskettaessa. Eläkeoikeutensa EU:n eläkejärjestelmään siirtäneellä henkilöllä säilyy tältä osin eläkeoikeus Suomen järjestelmästä.