Työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos pyytää ansiotiedot työnantajalta vanhuuseläkehakemuksen käsittelemistä varten

Jos eläkelaitos tarvitsee vanhuuseläkehakemuksen käsittelemiseksi ansiotiedot työskentelyn päättymiskuukauden loppuun asti, työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos pyytää ansiotiedot työntantajalta. 

Jos työsuhdetta ei ole vakuutettu eläkehakemuksen ratkaisevassa eläkelaitoksessa, eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos pyytää työskentelyn vakuuttanutta eläkelaitosta selvittämään ansiotiedot työnantajalta. Kun työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos on pyytänyt ansiotiedot työnantajalta, työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos välittää ansiotiedot eläkehakemuksen ratkaisevalle eläkelaitokselle. Kun eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos on saanut kaikki tarvittavat ansiotiedot, eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos antaa vanhuuseläkettä koskevan ratkaisun.