Perhe-eläkkeen tarkoitus

Perhe-eläkkeen tarkoitus on korvata huoltajan kuoleman aiheuttamaa toimeentulon menetystä. Perhe-eläkettä voidaan maksaa yksityisten ja julkisten alojen eläkelakien lisäksi myös tapaturma- ja liikennevakuutuslakien sekä kansaneläkelain mukaan.

Edunjättäjä ja edunsaaja

Edunjättäjä on henkilö, jolle on karttunut työeläkettä ja jonka kuoleman jälkeen edunsaajilla on oikeus saada perhe-eläkettä.

Alle 20-vuotiaalla lapsella voi olla oikeus saada lapseneläkettä. Leskeneläkettä voi saada avioliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai yhteistaloudessa asumisen perusteella (avoleski). Edunjättäjän entinen aviopuoliso voi saada leskeneläkettä, jos edunjättäjä oli velvoitettu maksamaan hänelle elatusapua.  

Perhe-eläkkeeseen ei ole oikeutta henkilöllä, joka on rikoksella tahallisesti aiheuttanut edunjättäjän kuoleman.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän kuollessaan saama eläke. Jos edunjättäjä ei kuollessaan ollut eläkkeellä, perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän laskennallisen eläkkeen määrä.

Perhe-eläkkeen peruste jaetaan edunsaajien kesken. Perhe-eläkkeiden yhteismäärä voi olla enintään edunjättäjän eläkkeen suuruinen.

Lesken tulot voivat vähentää leskeneläkkeen määrää. Jos leskeä ei ole, leskeneläkettä vastaava laskennallinen osuus myönnetään edunsaajina oleville lapsille.

Leskeneläke on määräaikainen etuus

Leskeneläke myönnetään aina määräajaksi, kun

  • edunjättäjä on kuollut 1.1.2022 tai sen jälkeen ja
  • avioleski on syntynyt 1.1.1975 tai myöhemmin tai
  • edunsaaja on avoleski.