Perhe-eläkehakemuksen käsittelevä eläkelaitos

Jos edunjättäjä ei kuollessaan ollut eläkkeellä, perhe-eläkehakemuksen käsittelee se eläkelaitos, joka viimeisen laitoksen periaatteen mukaan olisi hakemuksen ratkaiseva laitos.

Jos edunjättäjä oli kuollessaan eläkkeellä, perhe-eläkehakemuksen käsittelee

  • edunjättäjän eläkettä maksava vilmalaitos, jos edunjättäjän oma eläke oli vilmaeläke
  • kukin edunjättäjän eläkettä maksava laitos, jos edunjättäjän oma eläke ei ollut vilmaeläke.

Päätös lesken laskennallisesta eläkkeestä

Leskellä on oikeus pyynnöstä saada valituskelpoinen päätös laskennallisen eläkkeensä määrästä silloin, kun perhe-eläke myönnetään julkisen alan työeläkelain mukaan ja leski on työskennellyt yksityisen alan työsuhteessa.

Sama koskee tilannetta, jossa perhe-eläkkeen myöntää yksityisen alan eläkelaitos ja leski on työskennellyt julkisen alan  palvelussuhteessa.

Jos perhe-eläke on myönnetty saman järjestelmän piiristä, jossa myös lesken työskentely on vakuutettu, leskelle annetaan pyynnöstä laskelma hänen laskennallisesta eläkkeestään, jollei laskelma sisälly eläkepäätösasiakirjoihin. Näin leski pääsee tarkistamaan leskeneläkkeen vähentämisessä huomioon otetun laskennallisen eläkkeensä määrän.