Osittaista vanhuuseläkettä on haettava hakemuksella.

Osittaista vanhuuseläkettä on haettava hakemuksella myös silloin, kun osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva haluaa toisen 25 prosentin eläkeosuuden maksuun.

Eläkeosuuksia on haettava erillisillä hakemuksilla. Näin ollen samalla hakemuksella ei voi hakea molempia 25 prosentin eläkeosuuksia alkamaan eri ajankohdista.

Osittaista vanhuuseläkettä on haettava samasta ajankohdasta kaikkien työeläkelakien mukaan

Henkilön on haettava osittaista vanhuuseläkettä alkavaksi samasta ajankohdasta kaikkien työeläkelakien mukaan.

Eläke on haettava alkamaan samasta ajankohdasta kaikkien työeläkelakien mukaan myös silloin, kun henkilö on 25 prosentin eläkeosuuden mukaisella osittaisella vanhuuseläkkeellä ja henkilö hakee toisen 25 prosentin eläkeosuuden myöntämistä.

Milloin osittainen vanhuuseläkehakemus tulee vireille?

Eläkehakemus tulee vireille sinä päivänä, jona eläkehakemus saapuu johonkin eläkehakemuksia vastaanottavista paikoista.

Eläkehakemuksen vastaanottavia paikkoja ovat

  • yksityisten tai julkisten alojen eläkelaitokset
  • Eläketurvakeskus
  • eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen valtuuttama asiamies
  • eläkelaitoksen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva muu vakuutusyhtiö
  • Kelan toimisto.