Osittainen vanhuuseläke alkaa

  • eläkkeen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta tai
  • eläkkeenhakijan ilmoittamasta myöhemmästä ajankohdasta.

Tarkemmat tiedot

Osittainen vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 1.2.2017.

Osittaista vanhuuseläkettä koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2017, ja säännöksiä sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on osittaisen vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kalenterikuukauden viimeinen päivä.
 

Osittainen vanhuuseläke alkaa samasta ajankohdasta kaikkien työeläkelakien mukaan. Myös osittaisella vanhuuseläkkellä olevan henkilön hakema toinen 25 prosentin eläkeosuus alkaa samasta ajankohdasta kaikkien työeläkelakien mukaan.

Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä takautuvasti.