Esimerkit etuuden maksamisesta ja takaisinperinnästä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika (ESA) päättyy 30.6.2013
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke myönnetään 1.7.2013 lukien, päätös on takautuva
 • Sairauspäivärahan enimmäisaika (ENI) täyttyy 31.8.2013
 • KEL-työkyvyttömyyseläke myönnetään 1.9.2013 lukien

-> Työeläke peritään regressinä ajalta 1.7.2013 – 31.8.2013.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Työkyvyttömyys alkaa 5.7.2013
 • Sairauspäiväraha on myönnetty ajalle 16.7. – 30.11.2013, jatkohakemus on hylätty
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke myönnetään 1.8.2011 lukien

-> TyEL-työkyvyttömyyseläkkeestä maksetaan ajalta 1.8. – 30.11.2013 vain samalta ajalta maksetun sairauspäivärahan ylittävä osa.

 

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika (ESA) ja enimmäisaika (ENI) ovat päättyneet 31.3.2013
 • Henkilö on ollut työtön 1.4. – 31.5.2013 ja palannut työhön 1.6.2013
 • Henkilö on työkyvytön saman sairauden vuoksi 5.7.2013 lukien, hakenut myös työkyvyttömyyseläkettä
 • Sairauspäivärahan lisäpäivät on myönnetty ajalle 1.6. – 12.9.2013 (omavastuuaika 5.7. – 15.7.2013)
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke myönnetään 1.8.2013 lukien

– > TyEL-työkyvyttömyyseläkettä maksetaan ajalta 1.8. – 12.9.2013 vain sairauspäivärahan ylittävä osa
 

 

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika (ESA) ja enimmäisaika (ENI) ovat päättyneet 31.3.2013
 • Henkilö on ollut työtön 1.4. – 31.5.2013 ja palannut työhön 1.6.2013
 • Henkilö on työkyvytön saman sairauden vuoksi 5.7.2013 lukien
 • Henkilö on hakenut TyEL-työkyvyttömyyseläkettä jo sairauspäivärahakaudella
 • Työkyvyttömyyseläke on hylätty, päätöksestä on valitettu ja toimitettujen lisäselvitysten perusteella vähän yli kuukauden pituinen työssäolo on katsottu työkokeiluksi
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke myönnetään ESA:n päättymistä seuraavan kuukauden alusta 1.4.2013 lukien

-> Kelalla on regressioikeus lisäpäivien ajalta maksettavaan TyEL-työkyvyttömyyseläkkeeseen, koska työkyvyttömyys on alkanut jo ennen ESA:n päättymistä ja eläke on myönnetty ESA:n päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

 

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvalta ajalta maksettu sairauspäiväraha on suurempi kuin TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja KEL-työkyvyttömyyseläkkeen yhteismäärä:

 • Sairauspäiväraha on 60 euroa/päivä = 1 500 euroa/kk (25 x 60 euroa)
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke on 900 euroa/kk
 • KEL-työkyvyttömyyseläke on 162,33 euroa/kk

-> KEL-työkyvyttömyyseläke ei vaikuta sairauspäivärahan ja TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovitukseen, koska sairauspäivärahan KEL-työkyvyttömyyseläkkeellä vähennetty määrä (1 500 -162,33 = 1 337,67 euroa) on suurempi kuin TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä (900 euroa).

-> Takautuvaa TyEL-työkyvyttömyyseläkettä ei makseta sairauspäivärahan ajalta.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvalta ajalta maksettu sairauspäiväraha on pienempi kuin TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja KEL-työkyvyttömyyseläkkeen yhteismäärä:

 • Sairauspäiväraha on 30 euroa/päivä = 750 euroa/kk (25 x 30 euroa)
 • TyEL-työkyvyttömyyseläke on 700 euroa/kk
 • KEL-työkyvyttömyyseläke on 312,33 euroa/kk

-> Työeläkelaitokselle ilmoitetaan sairauspäivärahan määränä 750 – 312,33 = 437,67 euroa.

-> Takautuvaa TyEL-työkyvyttömyyseläkettä maksetaan henkilölle 262,33 euroa (700 euroa – 437,67 euroa).