Kelan kuntoutusraha eläkelaitoksen myöntämän kuntoutusrahan tai työkyvyttömyyseläkkeen ja siihen liittyvän kuntoutuskorotuksen korvaukseksi

Eläkelaitoksella voi olla oikeus periä kuntoutusrahan, kuntoutusavustuksen tai työkyvyttömyyseläkkeen ja siihen liittyvän kuntoutuskorotuksen korvaukseksi Kelalta Kelan takautuvasti myöntämä kuntoutusraha.

Tarkemmat tiedot

Eläkelaitosten regressioikeus perustuu työeläkelakeihin vuoden 2023 alusta tulleeseen regressisäännökseen.

Regressin piiriin voi kuulua ainoastaan Kelan myöntämä kuntoutusraha, joka on myönnetty Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n mukaisen ammatillinen kuntoutuksen ajalle.

Työeläkekuntoutuksen kustannusten korvaukset ja muut kuntoutukseen liittyvät kulut eivät kuulu regressin piiriin.

Kela voi tietyissä tilanteissa vähentää Kelan kuntoutusrahasta eläkelaitoksen myöntämän kuntoutusetuuden, jolloin regressisääntely ei tule sovellettavaksi.

Tarkemmat tiedot

Poikkeuksellisesti henkilöllä voi olla samanaikaisesti oikeus sekä työeläkuntoutukseen että Kelan ammatilliseen kuntoutukseen, jolloin Kela vähentää Kelan kuntoutusrahasta eläkelaitoksen myöntämän etuuden.

Kuntoutusetuuksien regressiselvittelyt Kelan ja työeläkelaitoksen välillä hoidetaan sähköpostilla

Ennen takautuvan päätöksen antamista Kela selvittää, onko samalle ajalle myönnetty työeläkekuntoutusetuutta.

Regressi selvitetään ja hoidetaan yksittäistapauksina sähköpostimenettelyllä.

Eläkelaitoksen perimisilmoitus

Eläkelaitos lähettää perimisilmoituksen Kelalle sähköpostitse.

Tarkemmat tiedot

Perimisilmoituksessa eläkelaitos ilmoittaa ainakin

  • perimisilmoituksen antopäivän/päätöspäivän
  • perimisilmoituksen vastaanottajan ja vastaanottajan yhteystiedot
  • etuudensaajan nimen ja henkilötunnuksen
  • etuuslajin
  • perittävän ajanjakson vuosittain eriteltynä (vuosittaiset indeksikorotukset vaikuttavat perintään)
  • perittävän rahamäärän bruttona eur/pvä, kalenterivuosittain eriteltyinä
  • perittävän rahamäärän yhteensä bruttona, euroa, kalenterivuosittain eriteltyinä
  • perittävän rahamäärän kokonaissumma ilmoitetulta ajalta
  • maksamiseen tarvittavat tiedot (tilinumero, viitenumero)
  • yhteydenpitoon tarvittavat tiedot (maksunsaajan sähköpostiosoite, käsittelijän nimi ja puhelinnumero)

Päätös takautuvan kuntoutusetuuden maksamisesta annetaan eläkelaitokselle tiedoksi sähköpostitse

Takautuvan eläkkeen maksamisesta annettu päätös annetaan myös eläkelaitokselle eläkkeensaajan lisäksi. Päätökseen liitetään muutoksenhakuohje.