Euroalue ja muuntokurssit

Euro on Suomen ja muiden silloisten euroalueen maiden virallinen rahayksikkö 1.1.1999 alkaen. Euroalueen maat olivat silloin Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka (1.1.2001 alkaen), Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi.

Euroalueen maiden kansalliset rahayksiköt muunnettiin kiinteiden muuntokurssien mukaan euroksi.

Muuntokurssit:

Alankomaat (NLG)

2,20371

Belgia (BEF)

40,3399

Espanja (ESP)

166,386

Irlanti (IEP)

0,787564

Italia (ITL)

1936,27

Itävalta (ATS)

13,7603

Kreikka (GRD)

340,750

Luxemburg (LUF)

40,3399

Portugali (PTE)

200,482

Ranska (FRF)

6,55957

Saksa (DEM)

1,95583

Suomi (FIM)

5,94573

Markat ja muut kansalliset rahayksiköt muunnettiin euroiksi jakamalla markkamäärä kuuden numeron tarkkuudella ilmaistulla muuntokurssilla. Eurot muunnettiin puolestaan markoiksi ja muiksi kansallisiksi rahayksiköiksi kertomalla euromäärä muuntokurssilla. Muunnon tulokset pyöristettiin kahteen desimaaliin. Lopputuloksen pyöristyksessä käytettiin normaalia 5-pyöristystä.

Siirtymäkausi

Siirtymäkausi euron käyttöönotossa oli 1.1.1999–31.12.2001. Euroa voitiin käyttää siirtymäkauden aikana tilirahana ja sopimuksissa. Käteinen raha tuli käyttöön vuoden 2002 alussa.

Euron käyttöönotto työeläkejärjestelmässä

Siirtymäkaudella vuosina 1999–2001 työeläkejärjestelmän toimeenpanossa käytettiin ainoastaan markkoja. Rajamäärät ilmoitettiin ja eläkkeet laskettiin markkoina. Eläketurvakeskuksen rekisteriin vietiin vain markkatietoa.

Vuoden 2002 alusta lukien työeläkelakien toimeenpanossa käytettiin euroa. Eläketurvakeskuksen ilmoitusliikenne ja tietopalvelut toimivat siitä lähtien vain euroina ja eläkkeet laskettiin euroina. Vuodesta 2002 alkaen työeläkelaeissa olevia markkamääriä sovellettiin vain euroina euroasetuksen mukaisesti.

Euron käyttö koski myös takautuvaa aikaa. Työeläkelakien markkamääriä sovellettiin vain euroina euroasetuksen mukaisesti myös ajalle ennen vuotta 2002.

Eläkepäätöksen antopäivä ratkaisi käytetäänkö toimeenpanossa markkoja vai euroja:

  • jos päätöksenantopäivä oli vuoden 2001 puolella, laskettiin eläke alusta asti markkoina
  • jos päätöksenantopäivä oli vuoden 2002 puolella, laskettiin eläke alusta asti euroina.

Vuoden 2001 loppupuoliskolla loppusumma ilmoitettiin eläkelaskelmissa ja -päätöksissä markkojen lisäksi myös euroina. Vuoden 2002 aikana voitiin päätöksessä ilmoittaa loppusumma eurojen lisäksi myös markkoina.

Työeläkelakien rahamäärät vuodesta 2002 lähtien

Vuodesta 2002 eteenpäin työeläkejärjestelmässä sovellettavat markkamäärät tulkittiin euroasetuksen nojalla euroiksi, vaikka mitään lakimuutoksia ei tehty.

Työeläkelakien erilaisia markkamääriä sovellettiin euroasetuksen mukaisesti euroina vuodesta 2002 lähtien. Laeissa olevat markkamäärät muuntuivat euromuuntokurssilla euroasetuksen mukaisia pyöristyssääntöjä noudattaen euroiksi, jolloin aiemmat tasalukuiset markkamäärät muuntuivat sentin tarkkuudella ilmaistuiksi euromääriksi.

Vuodesta 2002 alkaen sovellettavat rajamäärät muunnettiin muuntokurssia käyttäen. Ne muunnettiin siinä indeksitasossa, jossa ne oli työeläkelaeissa annettu. Takautuvan ajan markkarajat muunnettiin euroasetuksen mukaisesti jokaisen vuoden indeksitasossa erikseen.

Muuntamalla markkamäärät muuntokurssilla saatiin työeläkelait muunnettua euroiksi mahdollisimman vähäisillä muutoksilla ja kasvattamatta eläkekustannuksia sekä säilyttäen vastaavuus markka-aikaan.

Ennen vuotta 2002 myönnettyjen eläkkeiden muuntaminen euroiksi

Eläkepäätöksellä ilmoitetaan maksettava työeläkkeen määrä. Eläkepäätöstä voidaan pitää euroasetuksen mukaisena oikeudellisena asiakirjana. Euroasetuksen mukaan oikeudellisessa asiakirjassa esiintyvää viittausta kansalliseen valuuttaan on pidettävä viittauksena euroon. Euroasetuksen mukaisesti eläkepäätöksellä myönnetty eläkkeen kokonaismäärä muunnettiin euroiksi vuoden 2002 indeksitasossa. Eläkkeen kokonaismäärä ilmoitettiin vuodenvaihteessa 2001–2002 eläkkeensaajalle sekä euroina että markkoina uutta päätöstä antamatta.

Euroiksi muunnettiin eläkkeen lykkäyskorotettu, varhennusvähennetty tai lapsikorotettu kokonaismäärä. Euroiksi muunnettiin sekä lisäeläkkeen että peruseläkkeen määrä.

Perhe-eläke muunnettiin euroiksi edunsaajakohtaisesti. Tällöin leskelle ja lapsille myönnettyjen eläkkeiden määrät muunnettiin jokainen erikseen.

Asiasta kerrotaan tarkemmin yleiskirjeissä A 40/98 ja A 11/2001.