Yrittäjien sairausajan sosiaaliturva paranee

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 21.12.2010 hallituksen esityksen mukaisesti lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta (HE 116/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Sairausvakuutuslain muutosten vuoksi yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahansaajat, joilla on sekä yrittäjän eläkelain että maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus, saavat omavastuuajan sairauspäivärahaa molempien vakuutusten perusteella. Lakiin tehtiin lisäksi joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Tarkempia tietoja saa hallituksen esityksestä (

HE 116/2010 vp

) ja sitä koskevasta tiedotteessa

.

Vahvistetun lain säädösnumero on

1246/2010

.

Voimaantulo

Laki sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2011.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.