Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa koskevat lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistettu laki

Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti. Lailla helpotetaan yrityksessä työllistyneen yrittäjän perheenjäsenen pääsyä työttömyysetuuksien piiriin.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 130/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Laki tulee voimaan 1.10.2007.

Vahvistetun säädöksen numero on

14/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.